Vodopády


Poznejte Žlebské vodopády u Hanušovic

Tento výlet plně ocení milovníci nedotčené přírody, dávající přednost méně frekventovaným a málo poznaným turistickým cílům. Žlebský vodopád se nachází na Žlebském potoce pod silnicí, která vede z údolí řeky Moravy od Hanušovic do obce Žleb.

Více

Krátký výlet ke Chrastenskému vodopádu s výhledem na Ještěd

Chrastenský vodopád na říčce Ploučnici se nachází pod Chrastenským vrchem nedaleko vesničky Chrastná na Liberecku. Vodopád vznikl v 16. století odkloněním části Ploučnice do Hamerského rybníka.

Více

Vydejte se za krásami vodopádu na Poniklém potoce

V Jeseníkách mezi Klínovou horou a Polomem se nachází údolí, které ukrývá téměř třímetrový vodopád na Poniklém potoce, nazývaný také Poniklý vodopád. Poniklý potok je horská bystřina, která mívá dostatek vody i v suchých obdobích roku a vodopád si tak můžete pěkně užít po celý ro

Více

Romantickou cestou Tereziným údolím ke Stropnickému vodopádu

V jižních Čechách asi kilometr od Nových Hradů najdete na říčce Stropnici úchvatný vodopád. Byl vybudovaný uměle už v roce 1817, ale jeho výška je úctyhodných třináct metrů. A půvabný je v každém ročním období. Vede k němu romantická cesta Tereziným údolím.

Více

Poznejte Vojnoměstecký vodopád s chráněnými orchidejemi

Vojnoměstecký vodopád se nachází východně od Vojnova Městce v okrese Žďár nad Sázavou na bezejmenném pravostranném přítoku Městeckého potoka, který náleží do povodí řeky Doubravy.

Více

Vyražte do romantického kaňonu k Moravanskému vodopádu

Na nepříliš dlouhém toku Moravanského potoka, kolem kterého prochází mezi Moravany a Dolními Zálezly místní modré značení, je v jeho horní části toku označen Moravanský vodopád.

Více

Průhonický pak s vodopády - místo pro relaxaci i romantickou procházku

Nedaleko hlavního města Prahy se nacházejí v Průhonickém parku i vodopády, které jsou vytvořeny rybníkovými přepady přes skalní bloky. Kaskáda tak ještě umocňuje romantickou atmosféru této lokality.

Více

Vydejte se k nejvyššímu jesenickému vodopádu

Vysoký vodopád je považován za nejvyšší vodopád Jeseníků. Nachází se na Studeném potoce asi 3 km severozápadně od vrcholu Pradědu, v nadmořské výšce 1007 m n. m. Nejkrásnější pohled na něj bývá na jaře, když má dostatek vody.

Více

Znáte Mohelnický vodopád?

Vydejte se k vodopádu na beskydské říčce Mohelnici, který se nachází přímo vedle silnice do horské osady Visalaje na velmi vodnatém toku. Leží na katastrálním území obce Krásná a je dva metry vysoký.

Více

Navštivte Labský vodopád v Labském dole

Krkonošské pohoří je hlavní vodopádovou oblastí v Česku. Z náhorní plošiny do Labské rokle dopadá jeden z nejhezčích a nejmohutnějších vodopádů krkonošského Labského dolu - Labský vodopád.

Více