Žijeme udržitelně


Jak zavlažovat golfový areál vyčištěnou odpadní vodou?

To bylo téma dnešního semináře, který pořádala Veolia a Prague City Golf (PCG) v areálu pražského golfového areálu ve Vinoři.

Více

Výzkum potvrdil, že Češi si uvědomují klimatickou krizi, v možnostech řešení ale patří mezi pesimisty

Unikátní výzkum skupiny Veolia a agentury Elabe zjišťoval postoje lidí ve 25 zemích světa. Odhaluje zajímavé rozdíly ve vnímání i možnostech řešení.

Více

Středočeská „chytrá krajina“ poskytuje data pro mírnění dopadů změn klimatu

Na pomezí Kladenska a Rakovnicka vznikla "chytrá krajina", která poskytuje data pro mírnění dopadů klimatických změn. Systémy fungující přímo v krajině v okolí farmy České zemědělské univerzity (ČZU) ukazují, jak je možné bránit například vysychání krajiny nebo erozi. Poznatky z ...

Více

GreenUp: Veolia pomáhá s ekologickou transformací

Nový strategický program skupiny Veolia s názvem GreenUp na roky 2024-2027 má za cíl urychlit ekologickou transformaci a investovat do inovací zajišťujících udržitelnou budoucnost. Klíčovými oblastmi jsou dekarbonizace, vodárenské a čistírenské technologie a zpracování odpadů.

Více

K energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod může přispět gastroodpad

Růst cen energií vede čistírny odpadních vod k posilování své energetické soběstačnosti. Některé společnosti situaci řeší například vybudováním fotovoltaické elektrárny v blízkosti svých provozů. Alternativní způsob zisku energie aktuálně testují vědci z Agronomické fakulty Mende...

Více

Pražští vodohospodáři přeměňují trávníky na krásné květnaté louky

Před devíti lety začala společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) přetvářet vodárenské areály na malé přírodní ráje. Výsledek předčil očekávání.

Více

Mezinárodní den životního prostředí

Že je ochrana životního prostředí nutností, to už asi není třeba nikomu vysvětlovat, ale víte, kdy se slaví Mezinárodní den životního prostředí? Tato připomínka péče o přírodu byla vyhlášena v roce 1974 a v kalendáři mu každoročně připadá datum 5. června.

Více

Žáci osmi pražských škol přišli s řešením, jak snížit spotřebu vody ve škole nebo rodině, a získali příspěvek na realizaci svého projektu

Školáci z osmi pražských základních škol se sešli na slavnostní prezentaci svých projektů zaměřených na šetrnou spotřebu vody. Akce byla vyvrcholením druhého ročníku projektu EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní. Žáci během několika měsíců pracovali s informacemi a výukovým...

Více

Veoliaforce v Senegalu pomohla při úpravě brakické vody. Místní tak získali přístup ke kvalitní pitné vodě

Dobrovolníci z Veoliaforce instalovali ve venkovském regionu Senegalu Aquaforce RO - nové zařízení na odsolování a úpravu pitné vody, které pomáhá zlepšit kvalitu života místním obyvatelům.

Více

Nová technologie pro odstranění léčiv z vody se představí veřejnosti

Zástupci Fakulty životního prostředí (FŽP) na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem představí veřejnosti v Ostravě a ve Zlíně novou technologii na odstranění léčiv z odpadních vod, na jejímž vývoji se podíleli.

Více