VEOLIA: Máme řešení evropských požadavků na kvalitu čištění odpadních vod

Technologie bude Veolia prezentovat na veletrhu VOD-KA 2023 v hale 4, stánek číslo 48.

Evropská komise v říjnu loňského roku zveřejnila dlouho očekávaný návrh revize směrnice Evropské rady o čištění městských odpadních vod, která zavádí nové požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Novinka vyvolala bouřlivou diskuzi, protože ke splnění limitů bude třeba instalovat dodatečné stupně čištění odpadních vod. A právě takovou technologii představí Veolia na vodárenském veletrhu VOD-KA v pražských Letňanech.

Nová směrnice Evropské rady o čištění městských odpadních vod zpřísňuje požadavky terciárního čištění odpadních vod u celkového dusíku na 6 mg/l a celkového fosforu na 0,5 mg/l. Směrnice také vymezuje oblasti, kde koncentrace nebo kumulace mikropolutantů představuje riziko pro lidské zdraví či životní prostředí. V těchto oblastech bude nutné zavést kvartérní čištění, které bude u vybraných 20 látek garantovat minimálně 80 procentní účinnost odstranění. Nová opatření se významně dotknou nejen velkých měst, ale nově i menších obcí nad 1000 ekvivalentních obyvatel.

Osvědčená technologie

“U snížení dusíku bude nutné upravit či vybudovat nový terciární stupeň čištění odpadních vod. Potřebné technologie jsou již dnes v provozu například ve Francii a Německu, Jednou z mála čistíren odpadních vod, která má s podobnou technologií zkušenosti v ČR je Čistírna odpadních vod v Hradci Králové,“ vysvětluje Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel divize Voda skupiny Veolia v České republice.

V rámci rekonstrukce zde byl vybudován dvoukomorový železobetonový postdenitrifikační filtr s technologií Biostyr, který tvoří dvě nezávislé komory, akumulační nádrž prací vody a propojovací objekt.

“Zkušenosti s provozem postdenitrifikačního filtru v Hradci Králové jsou výborné. Velmi rádi tuto osvědčenou technologii nabídneme nejen v rámci skupiny, ale i obchodním partnerům po celé České republice,“ uvádí Ondřej Beneš.

Veolia na veletrhu VOD-KA

Nové technologie představí Veolia na Mezinárodním vodohospodářské výstavě VOD-KA 2023 v pražských Letňanech, která proběhne 23 – 25. května 2023.

Kromě postdenitrifikačního filtru Veolia představí nový separační modul EBS pro anaerobii, 3d model biometanové stanice Memgas, která začne v červnu dodávat biometan do plynárenské sítě v Praze, a systém MABR pro membránovou intenzifikaci ČOV. Na stánku si budete moci prohlédnout také nové drenáže Andritz a pomocí 3D brýlí projít několika tematickými vodárenskými okruhy. Nechybět bude ani ochutnávka oblíbeného prémiového piva ERKO z recyklované vody.

Pro zájemce jsou připraveny také komplexní prezentace o nových trendech v oboru. V úterý 23. května od 14:30 se dozvíte více o novinkách v oblasti úpravy pitné vody. Adam Fendrych (CVMEM), Ladislav Bartoš (Veolia) a Radka Hušková (PVK) představí způsoby odstraňování mikropolutantů, nové drenážní systémy a využití aktivního uhlí či elektrochlorace.

Prezentace ve středu 24. května od 14:30 je věnována novinkám v oblasti čištění odpadních vod, kalů a energetiky, včetně představení anaerobní technologie leadera trhu Biothane, využití biometanu v energetice a zpracování a hygienizaci kalů. Prezentovat bude Ondřej Beneš (Veolia) a Dominik Andreides (CVMEM).

Expozici Veolia na veletrhu VOD-KA 2023 najdete v hale 4, stánek číslo 48.