Jak se vyvíjí spotřeba vody v ČR?

Česká republika jako celek zatím nedostatkem zdrojů pitné vody netrpí, ale může se stát, že při dlouhodobějším suchu bude v některých oblastech voda chybět. Každý člověk v ČR denně spotřebuje asi 100 litrů. Jak si toto množství představit? Je to například přibližně 10 kbelíků vody nebo asi polovina plně napuštěné vany.

Podle dostupných informací víme, že v roce 1930 byla v České republice spotřeba vody na osobu a den asi 114 litrů. O třicet let později už to bylo 230 litrů na osobu a den a spotřeba vody stále rostla. Vrcholem byl rok 1972, kdy každý člověk u nás spotřeboval denně 350 litrů. Vodou se plýtvalo, protože byla velmi levná a stát na ni finančně přispíval, data ovšem byla zkreslena i velkými ztrátami vody v potrubí. Voda z prasklých trubek vytékala do okolí a dokud se nejednalo o větší havárii, o malém úniku vody nikdo nevěděl.

Od té doby se spotřeba vody opět postupně snižovala a v posledních letech spotřebováváme kolem 100 litrů na osobu a den. Neznamená to ale, že bychom se myli méně než před téměř sto lety. Máme možnosti, které dříve nebyly – automatické pračky, myčky nádobí, šetřící vodovodní kohoutky a ekologické splachování na toaletách, velmi významně se také snížily ztráty vody ve vodovodní síti. Díky diagnostice a údržbě vodovodních sítí už neuniká z potrubí tak velké množství vody jako dříve.

Tabulka průměrných hodnot spotřeby vody v Praze od roku 1989:

Snímek obrazovky 2023-05-21 v 13.06.40.jpg

Zdroj: vodnistrazci.cz