Nová technologie pro odstranění léčiv z vody se představí veřejnosti

Zástupci Fakulty životního prostředí (FŽP) na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem představí veřejnosti v Ostravě a ve Zlíně novou technologii na odstranění léčiv z odpadních vod, na jejímž vývoji se podíleli.

Více

Ministr Výborný: Vodohospodářství bohužel trpí jednou velkou nespravedlností

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a Pražské vodovody a kanalizace (PVK) mají na stole zásadní rozvojové projekty. S těmi se přijel přímo do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV) seznámit ministr zemědělství Marek Výborný.

Více

Lidé si budou moci prohlédnout čistírny či úpravny vody podniku SmVaK Ostrava

Lidé budou mít v sobotu 23. března možnost prohlédnout si některé veřejnosti obvykle nepřístupné provozy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK), jako jsou úpravny či čistírny vody. O prohlídky bývá velký zájem, a firma proto zájemcům doporučuje, aby si t...

Více

U příležitosti Světového dne vody si mohou zájemci prohlédnout čistírnu odpadních vod v Rokycanech

Město Rokycany společně s Vodohospodářskou společností Rokycany zvou na komentované prohlídky do veřejnosti běžně nepřístupného provozu čistírny odpadních vod v Rokycanech, a to u příležitosti Světového dne vody. Prohlídky se uskuteční v sobotu 23. března 2024.

Více