Pražská vodárenská věž Děvín neakumuluje vodu, ale slouží k tlumení tlakových rázů

Pražská historie skrývá celou řadu zajímavých událostí a příběhů, které často nejsou na první pohled vidět. O to více pak mají vliv na vývoj města a život jeho obyvatel. Pojďme si představit pražskou vodárenskou věž Děvín, která prošla v poslední době kompletní rekonstrukcí.

Vodárenská věž byla postavena v místech zvaných Dívčí Hrady, kam kronikář Kosmas umístil sídlo bájné vůdkyně odboje proti Přemyslovi Vlasty a kde byl umučen vladyka Ctirad. Chráněné přírodní území v sousedství věže se dnes jmenuje Přírodní památka Ctirad.

Voda pro Jihozápadní Město

Věž je součástí vodárenského komplexu Děvín, který je určen jako zdroj vody pro Jihozápadní Město.

Historie zdejší věže se píše teprve od doby poměrně nedávné. Při plánování a stavbě vodárenského systému napojeného na vodní zdroj Želivka bylo využito vyšší polohy vodojemů v Jesenici a pitná voda je dopravována gravitačně pomocí shybky pod Vltavou na její levý břeh. Děvín neslouží, na rozdíl od klasických vodárenských věží, k akumulaci pitné vody, ale k tlumení tlakových rázů, které vznikají na přívodním řadu želivské vody z vodojemu Jesenice.

Navržena architektem Hubáčkem

Projekt věže byl zadán počátkem sedmdesátých let minulého století n. p. Stavoprojekt v Liberci, kde jej vypracovala projekční kancelář vedená Ing. arch. Karlem Hubáčkem a Ing. Zdeňkem Patermannem. Vzniklo několik verzí architektonického řešení. Nakonec byla k realizaci zvolena stavebně nejjednodušší varianta.Stavba probíhala v letech 1976–1977 a byla poznamenána všemi neduhy, které provázely téměř každou stavbu v době reálného socialismu.

Stavbu provázely komplikace

Dnes se zdá neuvěřitelné, že jeden ze tří dodavatelů stavby – Vítkovické železárny Klementa Gottwalda – odmítl na stavbu dodat požadovaný stavební materiál s tím, že plní důležitější zakázky pro tehdejší Sovětský svaz. Teprve reálná hrozba, že rozestavěná sídliště na jihozápadním okraji Prahy zůstanou bez pitné vody, přiměla stranické a vládní činitele k akci a příslušné tuny oceli byly převedeny na stavbu věže. Vlastní věž tvoří tři ocelové válce o průměru 1800 mm postavené do trojúhelníku. Ocelové válce jsou opláštěné modrým a žlutým plechem, skleněné panely chrání vnitřní schodiště.

Na stavbě se dále podílely podniky Hutní montáže Ostrava (ocelové konstrukce) a Vodní stavby Praha, které zajišťovaly stavbu čerpací stanice a všech nutných vodárenských zařízení.

Přes všechny potíže, které stály při jejím zrodu, je vyrovnávací věž Děvín nepřehlédnutelnou dominantou levého břehu Vltavy a důležitou součástí pražské vodárenské soustavy.

Po kompletní rekonstrukci

V roce 2020 prošla věž kompletní sanací s novými antikorozními nátěry nejen hlavních tubusů, ale i spojovacích konstrukcí a vnitřního schodiště, sloužícího k výstupu na věž. Byla rovněž provedena výměna narušeného opláštění věže včetně skleněných výplní. Ačkoliv Děvín není typickou vodárenskou věží, své místo mezi zajímavými stavbami Prahy si dozajista zaslouží.

Kde najdete vodárenskou věž Děvín?

Autor: PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D., redakčně upraveno