# Water2Me: Světový den vody letos na sociálních sítích

Světový den vody, který každoročně slavíme 22. března, je příležitostí připomenout si, jak moc je pro nás voda důležitá. Letos je věnován 5 tématům, které jsou inspirací k zamyšlení i sdílení svých názorů či příběhů.

Světový den vody se tradičně pojí s řadou akcí, které upozorňují na potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji, zábavnou formou vzdělavají či umožnují nakouknout tak zvaně pod pokličku a navštívit tak objekty, které jsou za standardního provozu veřejnosti nepřístupné.

Letos si ho vzhledem k epidemiologické situaci prožijeme jinak. Světový den vody se, podobně jako jiné akce, přesouvá do online prostoru. Z pohodlí svých domovů se tak můžete dozvědět řadu zajímavých informací, které inspirují k přemýšlení a sdílení svých postřehů či příběhů na sociálních sítích.

Česká kohoutková je zárukou kvality

Česká republika se řadí mezi země s velkým pokrytím, pokud jde o zásobování vodou z veřejného vodovodu. Dle údajů Českého statistického úřadu mělo v roce 2019 přístup k pitné vodě z veřejného vodovodu více než deset milionů osob, přesně 94,6 % z celkového počtu obyvatel.. Kvalita české kohoutkové vody je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Jakost této vody podléhá přísným předpisům a normám, především zákonu o ochraně veřejného zdraví spolu s prováděcí vyhláškou, a je v souladu s evropskou legislativou.

Není tomu tak ale všude. Voda je dnes ve světě extrémně ohrožena rostoucí populací, zemědělstvím. průmyslem i dopady změn klimatu.

Jakou velkou hodnotu má pro mě voda?

Cílem letošního Světového dne vody je vyvolat veřejnou diskuzi na sociálních sítích o tom, jak si vážíme vody. Kampaň má povzbudit lidi k zamyšlení a zodpovězení otázek: Jak velkou hodnotu má pro mě voda? Jak důležité jsou zdroje vody? Vím, jak je chránit? Vím, co nepatří do kanalizace? Jak je důležitá voda pro náš život, rekreaci? Uvědomuji si, jak důležitá je vodárenská infrastruktura? Jak si cením práce vodárenských společností? Jak důležitá je voda pro průmysl a výrobu?

Více o projektu najdete na oficiálních stránkách akce.