Znáte přehradu z poštovních známek?

Fláje jsou jedním z nejatraktivnějších vodních děl Povodí Ohře nejen díky krásám okolního prostředí, ale i unikátnímu technickému řešení hráze. Ta je totiž jedinou betonovou pilířovou a tedy dutou hrází v Česku. A proto se také při padesátém výročí vzniku (v roce 2013) stala námětem na poštovní známku.

Vodní dílo Fláje bylo vybudováno na Flájském potoce (území obce Český Jiřetín, Krušné hory) už v roce 1963 a dodnes slouží jako hydroenergetické zařízení a zásobárna pitné vody.

Tato oblast je zajímavá i umístěním další velké přehrady v nedalekém Sasku. Ve vzdálenosti necelých 8 km pod vodním dílem Fláje, těsně za hranicemi, byla ve stejném období a na stejném toku vybudovaná vodní přehrada Rauschenbach.

Ale pojďme zpět na Fláje. Vodní nádrž má maximální hloubku 48,5 metrů a dutá hráz s výškou 49,46 metrů a šířkou 6 metrů je dlouhá 459 metrů. Součástí vodního díla jsou také malá vodní elektrárna Fláje a špičková vodní elektrárna Meziboří.

Flájská přehrada je velmi unikátní svou dutou konstrukcí. Proč je dutá? Odpověď je jednoduchá - v době výstavby byly omezené zásoby cementu a proto projektanti navrhli právě toto netradiční řešení.

U přehrady je přímo nad vodní hladinou nově otevřené krásné informační centrum. Celodřevěná stavba nabízí malé občerstvení i nezapomenutelný výhled na vodní dílo. Vzniklo jako součást přeshraničního projektu, který zahrnoval také další infocentrum u nedalekého vodního díla Rauschenbach a obnovení cyklostezek a turistických stezek v okolí. Na nich najdete informační tabule se zajímavostmi o přehradách Fláje i Rauschenbach, ale i zaniklých obcích a životu v česko-saském pohraničí.

V rámci projektu byl vytvořen také turistický průvodce k naučné stezce a cyklomapa.

Naplánujte si návštěvu

Vodní dílo Fláje je otevřeno v hlavní sezóně od červenec do září - od středy do neděle:

  • ve středu/čtvrtek vždy od 12 do 16 hodin,
  • v pátek od 10 do 16 hodin,
  • v sobotu/neděli už od 9 do 16 hodin.

Prohlídky jsou vždy ve 12:30 a 14:30, v pátek navíc i v 10:30, a v sobotu a neděli v 9:30.

Prohlídka hráze je možná na základě rezervace. Zarezervovat vstup si můžete pomocí rezervačního systému. Jen nezapomeňte, že vstupenku musíte vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením prohlídky. Nebo požádáte o rezervaci přímo na místě v budově infocentra. O prohlídky je ale velký zájem, proto raději doporučujeme rezervaci místa přes rezervační systém.

Pokud přijedete 7. září, můžete si užít nejen klasickou prohlídku, ale i bohatý doprovodný program. Na tento den je totiž naplánován Den otevřených dveří přehrad Fláje i sousedního Rauschenbachu na německé straně hranice.

Umístění vodní nádrže Fláje

Více informací na www.poh.cz/ic-flaje

Co dalšího najdete v okolí?

Oblast nabízí řadu možností pro milovníky přírody. V nejbližším okolí najdete přírodní rezervaci Černý rybník (4,5 km jihozápadně od Flájské nádrže). Součástí rezervace je nejen samotný rybník, ale především rozsáhlé rašeliniště o rozloze 13 ha. Severní část chráněného území byla známým tokaništěm a hnízdištěm tetřívka obecného. Hnízdí zde sýc rousný, z chráněných plazů zde byl zaznamenán výskyt ještěrky živorodé a zmije obecné. Na rybníce je možné pozorovat např. kachnu divokou či kriticky ohroženou čírku obecnou.

Dalším lákadlem pak je Flájská obora - Klíny, která se rozkládá na náhorní plošině Krušných hor a částečně svou výměrou zasahuje přechod plošiny do šumenského údolí. Nejvyšším bodem Flájské obory je Loučná (956 m.n.m). Dříve byla obora ještě rozsáhlekší než dnes. Přesnější písemné záznamy o době vybudování obory jsou z roku 1848, kdy dosahovala rozlohy 3760 ha a žilo v ní 650 jelenů krušnohorského původu, doplněným dovezenými jeleny wapiti. V současnosti je výměra obory 1930 ha a žije v ní 300 jelenů. Součástí vnitřního vybavení obory jsou dvě ubytovací zařízení. Lovecká chata Jiřího návrší, postavená v 70. letech 18. století a zařízení Vodárna, které vzniklo opravou bývalého vodárenského objektu. Území Flájské obory je zařazeno do systému Natura 2000 v rámci ptačí oblasti Východní Krušné hory. Vstup do obory je povolen pro pěší turistiku a cykloturistiku po vyznačených stezkách - pouze v měsících červenci a srpnu.