Za poznáním i odpočinkem okolo Vírské přehrady

Naplánujte si výlet na Vysočinu a můžete navšívit hned několik krásných míst, jako je Vírská přehrada, přírodní park Svratecká hornatina, rozhledna Horní les, rozhledna Karasín, partyzánský památník Na Jedli a v neposlední řadě Svratecká vodohospodářská naučná stezka.

Při cestě kolem Vírské přehrady můžete obdivovat hydroelektrárnu se dvěma turbínami a stanici pro úpravu tzv. surové vody na vodu pitnou, kterou Vír zásobuje regiony Novoměstska, Bystřicka, část Žďárska a v poslední době i Brno. 


Vírská přehrada není sice určena ke koupání, ale její okolí nabízí čistou krajinu a množství výhledů. V oblasti přírodního parku Svratecká hornatina je to rozhledna Karasín, která nabízí úchvatná panoramata žďárských vrchů. V zimním období je v Karasíně v provozu také lyžařský vlek a sjezdovka, která díky své mírné úrovni potěší zejména začínající lyžaře. Dále pak rozhledna Horní les, kde za dobrého počasí můžete dohlédnout až na Pálavu, Orlické hory, masiv Králického Sněžníku a Jeseníky i s vysílačem na Pradědu.

V okolí Vírské přehrady se nachází i mnoho cyklostezek a turistických tras. Jedna z nich je zaměřena na vodu... Svratecká vodohospodářská naučná stezka na 22 zastaveních přiblíží základní pojmy vodního hospodářství, seznámí s aktuálními technickými a číselnými údaji i provede vodními díly, které budete míjet. Na stezce najdete několik informačních panelů s naučnými texty, mapami i leteckými snímky.

Zastavení Svratecké vodohospodářské naučné stezky:

 1. Vstupní informace
 2. Obec Dalečín
 3. Informace o službách
 4. Ochrana vod před komunálním znečištěním
 5. Vodní toky a jejich správa
 6. Svratka a její povodí
 7. Ochrana vodních zdrojů
 8. Ochrana vodárenské nádrže, Vír I.
 9. Účelová lesní komunikace, Přehradní
 10. Zaniklá obec Chudobín
 11. Eutrofizace – aktuální problém našich vod
 12. Význam lesů pro ochranu vod   
 13. Vodárenská nádrž Vír I.
 14. Havárie jakosti vod
 15. Přehradní hráz Vír I.
 16. Úpravna vody Vír I.
 17. Využití vodní energie
 18. Obec Vír
 19. Informace o službách
 20. Vodní dílo Vír II.
 21. Obec Koroužné   
 22. Vírský oblastní vodovod a úpravna vody Švařec