Krásné lesy, rybníky, tůně a historická vodárna Káraný

Máte chuť projít se v lese, kolem rybníků a nemuset přitom šplhat do žádných kopců? Pak se vydejte do Středočeského kraje, do obce Káraný a jejího okolí.

Káraný leží na pravém břehu Labe a levém břehu řeky Jizery, těsně před jejich soutokem. Jak je to daleko z centra Prahy? Téměř za rohem, 28 km směrem na severovýchod.

Voda pro Prahu

Vodárna v Káraném je strategickým zdrojem pitné vody nejen pro hlavní město Prahu, ale také pro centrální část Středočeského kraje. Do Prahy a jejího okolí dodává Káraný velmi kvalitní pitnou vodu v množství cca 1.000 l/s, s možnou kapacitou až téměř dvojnásobnou. Prahu zásobuje pitnou vodou zhruba z 1/3 celkové potřeby.

Káranská vodárna je rozdělena do dvou částí s odlišným způsobem výroby pitné vody. Oba jsou závislé na řece Jizeře.

Prvním - starším - systémem je tzv. břehová infiltrace. Jedná se o využití přirozené infiltrace jizerské vody do štěrkopískových náplavů a její čerpání prostřednictvím mnoha vrtů podél řeky Jizery.

Druhým způsobem je umělé obohacování podzemních zdrojů vody, tzv. umělou infiltrací. Povrchová voda z Jizery se pouze po mechanickém přečištění uměle vsakuje pomocí zasakovacích van do horninového prostředí, tam se jednak zbaví zejména nepřípustných organických látek a na druhou stranu se obohatí o potřebné minerály. Po dané době zdržení v podzemí se tato již podzemní voda čerpá prakticky v parametrech vody pitné a po hygienizaci jde přímo ke spotřebitelům.

Na výlet s celou rodinou

Káraný je bezesporu velmi cennou vodohospodářskou lokalitou, ale také výborným tipem na výlet.

V okolí Káraného je lesnatá rekreační oblast a poblíž chráněné území Černý orel (u soutoku Labe s Jizerou), přírodní rezervace Lipovka - Grado, slepé rameno Labe nyní nazývaným Grado a řada vodních tůní. Z obce se dá podniknout množství výletů nejen pěšky, ale samozřejmě i na kole. Na své si přijdou i milovníci rybaření či houbaři.

Oblíbené jsou 3 turistické trasy v okolí.

První trasa vede od Čelákovického muzea k zámečku Opočeň, Polabskému skanzenu v Přerově, ke kostelu s Braunovou sochou v Lysé nad Labem kolem kaple sv. Václava. Zpět do Káraného se dostanete přírodní rezervací Lipovka kolem tůňky Václavka a káranské kapličky sv. Jana Nepomuckého.

Druhá trasa začíná u obecního úřadu v Káraném a vede kolem zdymadla u Čelákovic, osadou Hučící řeka kolem trati Lysá n.L. - Čelákovice a Děčín - Lysá n.L., poté lesní cestou Rabanka kolem potoka Mlynařice, přes kopec zvaný Viničky. Projdete vesničkami Čihadla, Předměřice, Tuřice, Skorkov a sojovickou osadou Severka.

Třetí trasa vede přírodní rezervací Tůň Václavka, labským lužním lesem Václavka, kolem kaple Sv. Václava a dále přes náves kolem kapličky v Byšičkách. Pak pokračujete přírodní rezervací Hrabáčkovy tůně přes chatové osady U železničního mostu, Hučící řeka, Grado a Pod hájovnou. Cestou uvídíte zdymadlo u Čelákovic.

V okolí Káraného je také oblíbená naučná stezka Lysá nad Labem - Káraný - Čelákovice. Délka stezky je 21 km a je vedena po veřejných cestách, většinou jde o lesní, polní cesty a pěšiny. Zahrnuje významné přírodní i historické pozoruhodnosti.

Máte raději výlety na kole? Káraným prochází cyklotrasa číslo 0041 Káraný - Kochánky (Káraný - Sojovice - Předměřice - Kochánky). Terénní profil je pro kolo ideální, najdete tu spousta lesních bezprašných cest.

Více informací o turistických trasách, naučné stezce, a cyklotrase.