Naučná stezka údolím říčky Vrchlice k Velkému rybníku

Nedaleko Kutné Hory na vás čeká malebné údolí řeky Vrchlice, které láká příjemnou procházkou. Na této trase ale nenajdete jen úchvatné přírodní scenérie, dozvíte se i spoustu informací o místní historii a fauně i flóře.

Naučná stezka vede malebným kaňonem říčky Vrchlice, jihozápadně od Kutné Hory. Zhruba 2 km dlouhý úsek podél říční nivy nabízí nejen množství přírodních zajímavostí, malebné skály, ale třeba i romantické zříceniny starých mlýnů a také se zde vyskytují chráněné druhy živočichů.

Údolím vede naučná stezka, která vás seznámí se starými doly, štolami a mlýny. Na konci údolí, pod hrází Velkého rybníka dokonce objevíte dva malebné vodopády. Přestože se jedná o vodopády umělé, působí velmi autenticky. Díky rybníku je zde vyrovnaný průtok po celý rok. Levostranný vodopád měří 3,5 m a tvoří vodní proud, který padá kaskádovitě a přímočaře stéká přes ukloněné břidlice. Pravostranný měří 7 m a je divočejší, vysekán byl v podobě ukloněného koryta, zakončeného štěrbinou se třemi stupni, které mění tvar a šířku.

Velký rybník tvoří dnes jeden z nejvýznamnějších krajinných prvků v údolí. Vznikl už ve středověku a to jako zásobárna vody pro pohon strojů v kutnohorských dolech. Obnoven byl pak roku 1850 kvůli mlýnům. Jeho hráz dosahuje výšky až 16 metrů.

První polovina trasy vede po staré asfaltové cestě, dál pak pokračuje lesní pěšinou, lemující staré náhony a skály. Stezka lemuje červenou turistickou značku, tvůrci ale nezapomněli na tabulích slovně i pomocí GPS turisty navádět oboustranně k dalším zastavením. Stezku lze totiž navštívit i od Bylan, z naučné stezky "Kolem Kutné Hory".

Naučná stezka není bezbariérová. S kočárkem se celá trasa projet dá, ale je třeba občas počítat s náročnějším terénem (skalní stupně, výmoly apod.).

Na cestě je 16 zastavení, která jsou věnována především fauně a floře zdejšího údolí. Zabaví se i ti nejmenší, na které čekají zvídavé otázky a odpovědi, týkající se přírody. Tabule jsou doplněny množstvím fotografií.