Čtení pro děti i dospělé: encyklopedie ochrany životního prostředí

Dalším tipem na zajímavé, ekologické čtení je encyklopedie "Chraňme naši planetu". Tato kniha je nezbytná pro každého, kdo chce, aby nová generace přistupovala zodpovědně k životnímu prostředí a ochraně přírody.

Přehledná, netradiční a poutavou formou zpracovaná encyklopedie životního prostředí seznamuje v 6 hlavních kapitolách s tématy vzniku a vývoje planety Země, ochrany rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, ochrany před přírodními katastrofami, hospodařením s energiemi, ochrany přírodních zdrojů a boje proti znečišťování planety.

Kapitoly jsou dále rozděleny na několik podkapitol, ve kterých se dozvíte informace o obnovitelných zdrojích energii, změnách klimatu, zemětřesení, jaderné energii, zemědělství a geneticky modifikovaných plodinách nebo zpracování odpadů. U každého z témat přitom autor nezapomene uvést, co může v dané oblasti pro ochranu životního prostředí udělat jednoduchým způsobem každý z nás.

Texty jsou v celé knize doprovázeny mnoha barevnými ilustracemi, názornými schématy, mapami, grafy a fotografiemi. Nechybí ani humorné ilustrace.

Encyklopedie ochrany životního prostředí je určena čtenářům od 10 let.