Kde dříve bylo uhlí, dnes je voda

Zatopením původního povrchového dolu Chabařovice vzniklo jezero Milada, které se tak stalo velmi oblíbenou rekreační oblastí.

Jezero Milada se napouštělo 9 let a za tu dobu tu nerušeně vznikl nový ekosystém s řadou velmi zajímavých druhů ptáků a dalších živočichů. Celková rozloha vodní plochy je 252,2 ha, přičemž v některých místech je hloubka až 24,7 m. Jezero Milada je první velkou vodohospodářskou rekultivací v Česku a jako takové se stalo vzorem i pro další obdobné projekty v severozápadních Čechách.

Hned po svém otevření na jaře roku 2015 se jezero stalo jednou z hlavních atrakcí regionu. Náklady na rekultivační práce dosáhly pěti miliard.

Stát se několik let snažil předat zatopený hnědouhelný důl okolním městům, ale bez úspěchu. Ministerstvo průmyslu a obchodu však navrhlo, že si oblast nechá a bude v ní investovat. I kvůli opakovanému suchu by se mělo jezero stát součástí rozsáhlé zásobárny vody.

Okolí jezera slouží k rekreačním a sportovním účelům (koupání, plavání, jízda na kole, kondiční běh, jízda na koni). Několikrát do roka zde probíhají různé sportovní a společenské akce.

Jezero Milada nabízí naučné stezky i cyklostezky

Naučná stezka byla otevřena na podzim 2013. Seznámí vás s historií těžby uhlí na Chabařovicku, která měla velmi podstatný dopad nejen na vzhled této podkrušnohorské krajiny, ale především na životy mnoha místních obyvatel.

Naučná stezka začíná v Chabařovicích na Husově náměstí, pokračuje kolem hřbitova lipovou alejí k zasypané těžební jámě „Černé Máry“, kde se před vámi otevře pohled na jezero a v pozadí České středohoří.  Můžete pokračovat na druhé vyhlídkové místo na obslužné komunikaci severního svahu, anebo se vydat k bývalé ocelárně v Chabařovicích. Na tabulích rozmístěných po stezce se dozvíte, jak se zde žilo dříve horníkům a jejich rodinám, které živočichy nebo rostliny zde můžete vidět. Projdete-li si celou trasu stezky a vrátíte se do Chabařovic, budete mít v nohách asi 3,5 km. U ocelárny je také možné se napojit na cyklostezku 3009.

Cyklostezka je vhodná i pro začínající cyklisty. Krajina, ve které je cyklotrasa vedena, vznikla uměle, z výsypek odvážených z dolu. Byly vytvořeny kopce a návrší, a současný stav tak byl vymodelován člověkem. Máte tak příležitost projet se po krajině, která nevznikla sama, ale byla navržena a vytvořena lidskou rukou. Cyklotrasa s označením 3009 byla zprovozněna v roce 2006 a vede územím vnější výsypky lomu, s napojením na Habří a Řehlovice. V Chabařovicích navazuje na již vybudovanou cyklotrasu KČT se stejným označením, prochází pak okolo jezera, rozbíhá se po cestách v areálu a nakonci přichází do Stadic. Zde se napojuje na cyklotrasu Přemysla Oráče (č. 3071), po které je možno vydat se do Trmic či na opačnou stranu do Úpořin.

Zdroj: usti-nad-labem.cz, jezeromilada.cz