Výlet k Bubovickým vodopádům

Udělejte si výlet k malé vodní kaskádě na Bubovickém potoce nedaleko Srbska.

Protože je Bubovický potok po většinu roku zcela vyschlý, je lepší vodopády navštívit po silných deštích a nebo v zimě, když zamrznou. Díky mrazivému údolí zde led vydrží poměrně dlouho. Vodopády jsou tvořeny až dvoumetrovými vápencovými schody pokrytými mechem a řasami.

Bubovický potok je vodní tok v Českém krasu. Začíná spojením tří zdrojnic ve vesnici Bubovice. Prochází mezi Doutnáčem a Mokrým vrchem, přes Bubovické vodopády, kolem Kubrychtovy boudy a do Srbska, v němž se vlévá zleva do Berounky. Většina délky toku ve střední části spadá do národní přírodní rezervace Karlštejn.

Nejbližší cesta k vodopádům vede ze Srbska po žluté značce. Více využívaná je však červeně značená cesta, která je zároveň i naučnou stezkou NPR Karlštejn. Tato cesta vede z Karlštejna přes Svatého Jana pod Skalou, kde naleznete krásnou vyhlídku s kovovým plůtkem, odkud jsou nádherné výhledy na okolní krajinu Českého krasu.

Naučná stezka Národní přírodní rezervací Karlštejn

Naučná stezka prochází národní přírodní rezervací Karlštejn, součástí chráněné krajinné oblasti Český kras. Její trasa spojuje městys a hrad Karlštejn, obec Svatý Jan pod Skalou, údolí potoka Kačáku a řeku Berounku. Má dvě výchozí místa – obec Srbsko a městys Karlštejn. Stezka seznamuje se zajímavostmi, faunou a flórou rezervace. Procházku můžete zpestřit ochutnáním vody z Karlovy studánky, o které i Karel IV. věřil, že je léčivá. Trasa je středně náročná s několika prudkými výstupy a sestupy. Cesty jsou většinou lesní, úsekově vede po zpevněných vozových cestách či silnici. Soutěskou Bubovických vodopádů vede po skalních stupních s dřevěným zábradlím a po úzkých římsách nad potokem.

SEZNAM ZASTÁVEK

 • úvodní – obecně o Českém krasu
  1. Budňanská skála (geologický odkryv, zkameněliny)
  2. hrad Karlštejn, fauna a flóra Karlštejnska
  3. Dub Sedmi bratří (pověst), lesní zvěř, dravci
  4. monokultury jehličnatých dřevin, houby
  5. Královská studánka, rostliny vlhkých půd, motýli
  6. dolní tok Bubovického potoka (fauna, flóra)
  7. spodní část suchého údolí mezi Velkou horou a Dřínovou horou (flóra, motýli)
  8. vodopády Bubovického potoka
  9. přirozené lesní porosty Českého krasu
  10. ochrana lesních porostů
  11. porosty na různých geologických podkladech, klíště obecné
  12. údolí Kačáku
  13. geologie údolí Kačáku mezi Svatým Janem pod Skalou a Hostimí
  14. vlhké louky podél Kačáku – flóra, fauna
  15. potoční niva, lužní porosty
  16. Berounka – ptáci a další živočichové říčních břehů
  17. krasové jevy, údolí Berounky (flóra, fauna)