Co je důsledkem regulace vodních toků?

Proč regulujeme vodní toky? A jak potoky a řeky na naše snahy reagují? Na webu ČT edu naleznete zajímavé video o tom, jaké dopady mohou mít na okolní krajinu úpravy toku.

Lidé se odedávna snaží přírodu spoutat a podmanit si ji, vytěžit z ní co nejvíc. Jenže důsledky našich snah mohou být fatální. Vodu v krajině totiž potřebujeme nejen my, ale i všechno, co je živé.

Abychom si své vlastní životní prostředí definitivně nezdevastovali, musíme kriticky nahlédnout, co jsme regulací vod naší přírodě způsobili. Neregulované toky mají mnoho výhod nejen pro biodiverzitu. Umějí si také lépe poradit s větším množstvím vody i efektivněji se bránit suchu. Proto musíme tuhle chybu, které jsme se regulací vodních toků dopustili, co nejrychleji napravit.

Podívejte se na rozhovor Václava Moravce s hydrobiologem Davidem Pithartem přímo v terénu. Na příkladu napřímeného Miletínského potoka jsou popsány důsledky regulace toku. Oproti tomu říčka Dračice je příkladem zdravého meandrujícího toku, který podporuje vsakování vody do půdy, zpomaluje odtok vody při povodni a její členitost napomáhá biodiverzitě.

Video ke shlédnutí naleznete na ČT edu