Vodní stezka kolem rybníku Veselák

Pro výlet s dětmi je tato naučná stezka jako stvořená! Hned na začátku zaujme vodní mlýnek, který rozpohybují vylitím vědra, které si naberou v rybníce. Po cestě potkají vodníka, mohou zkusit do podběráku chytit rybu či pozorovat vodní ptáky dalekohledem schovaným v jednom z panelů. Tak hurá na výlet!

Kolem rybníka Veseláku, který je kousek od návsi Nového Veselí, je krásná 2,5 km dlouhá stezka, která se věnuje místní fauně a flóře, přírodním i historickým zajímavostem a ochraně životního prostředí.

Vodní naučná stezka vznikla v roce 2015 a podílela se na ní místní základní a mateřská škola, obec Nové Veselí i kraj Vysočina. Stezka vede kolem rybníka a návštěvník si na ní může prohlédnout deset panelů. Na každém jsou obecné informace, ale také interaktivní prvky pro děti a úkoly, které dětem zadává kapka vody. Na prvním stanovišti je vodní mlýnek, který připomíná z dřívějších dob mlýn fungující u rybníka. Jsou tam dřevěné kostky, ze kterých se sestavují slova související s vodou. Na stanovišti nazvaném „Okno do krajiny“ je rám, který z krajiny udělá působivý obraz vysočinské přírody, a je na každém návštěvníkovi, kterým směrem rám natočí.

U stanoviště s ptáky najdou návštěvníci dalekohled, kterým se mohou pokusit ptáky pozorovat. Kdo obejde rybník i z druhé strany, než po které vede stezka, může na malém poloostrově navštívit i ptačí pozorovatelnu. Jde o volně přístupnou dřevěnou zastřešenou vyhlídkovou věž, která slouží všem milovníkům ptactva k pozorování několika desítek druhů ptáků žijících u rybníka nebo navštěvujících tuto oblast.

Stezka klade důraz na ochranu přírody a správné hospodaření s vodou v krajině.

Závěr stezky s ohništěm umožní lidem, aby poseděli, zahráli si na xylofon a litofon anebo prozkoumali barvy vody přes barevná sklíčka.

Veselský rybník a pověst o jeho založení

Veselský rybník patří k největším a nejstarším na Moravě. Rybník je nejen významným krajinným prvkem, ale i protipovodňovým dílem. Jeho vodou byl po staletí poháněn také místní mlýn. Vzhledem ke své rozloze má Veselský rybník poměrně krátkou sypanou hráz měřící pouhých 211 m. Svoji funkci bez nutnosti velkých stavebních zásahů plnila až do roku 1905, kdy byly provedeny menší opravy. Dařilo a daří se zde především chovu kaprů a línů. Veselským rybníkem protéká v nedalekém lese Babín pramenící řeka Oslava.

K založení rybníka přispěl podle pověsti místní odsouzenec na smrt, který uprosil vrchnost a slíbil, že výměnou za život poradí panstvu, kde je možné založit velký rybník s krátkou hrází. Jeho prosby byly vyslyšeny a rybník byl na světě.