Vydejte se Zemskou bránou podél Divoké Orlice

Za nejkrásnější úsek Divoké Orlice je oprávněně považováno území přírodní rezervace Zemská brána. Na nenáročné trase vhodné i pro děti se dozvíte něco o zdejší přírodě a minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka.

Zemská brána je chráněným přírodním výtvorem a oblíbeným výletním místem v Orlických horách. Jedná se o skalnatý úsek Divoké Orlice, kde řeka vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech.

Naučná stezka Zemská brána

Balvanové úzké řečiště lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály, které opravdu působí dojmem vstupní brány do Čech. Tomuto přirovnání napomáhá i kamenný most s jedním obloukem na začátku údolí, který byl postaven českými a italskými kameníky v letech 1901 až 1903. U mostu začíná naučná stezka Zemská brána. Její 3 km dlouhá trasa, která má celkem 22 zastavení, sleduje modrou turistickou značku směrem na Klášterec nad Orlicí. Trasa vede většinou po lesní cestě a je sjízdná i na horském kole.

Dalším můstkem přes Divokou Orlici, je Pašerácká lávka. Na kladské straně stával dřevěný mlýn, který prý sloužil jako prodejna pašovaného zboží i úkryt pro pašeráky. Pašování vyvrcholilo po první světové válce. Dnešní podoba lávky pochází z roku 2002, kdy byla obnovena po ničivé povodni v roce 1999.

Po naučné stezce dojdete také k prostranství, kde kdysi stával lovecký empírový zámeček Lusthaus. Nechal ho zde vystavit John Parish, majitel žamberského panství. Později byl letohrádek využíván jako mlýn. V roce 1936 objekt vyhořel a již nebyl znovu vystavěn.

Cesta nás dovede také k několika stavbám pevnostního opevnění. Pocházejí z období 1937–1938. Na břehu řeky stojí ještě dnes jednopatrový pěchotní srub s názvem R-S 54 „Na potoku“. Ve své době byl vybaven kulometem, umístěným v pancéřové kopuli. Srub je součástí linie těžkého opevnění, která byla níže po proudu řeky následována linií opevnění lehkého, tvořenou tzv. řopíky.

Jedno ze zastavení naučné stezky je věnováno Ledříčkově skále, vysoké až 15 metrů. Stěna skrývá malou jeskyni, ve které dle pověsti žil loupežník Ledříček, kterému se přezdívá "český Jánošík".

Trasa by měla začínat na parkovišti u silnice z Bartošovic v Orlických horách do osady Čihák. Vede od kamenného mostu údolím Divoké Orlice až do osady Amerika u Klášterce nad Ohří, kde končí.

Původní verze naučné stezky měla 22 zastávek s informačními panely. Současná verze by měla mít 10 zastávek.

Původních 22 zastávek

 • Chráněná krajinná oblast Orlické hory
 • Přírodní rezervace Zemská brána
 • Most na Divoké Orlici
 • Geomorfologie Zemské brány
 • Květena Zemské brány
 • Pašerácká lávka
 • Lusthaus
 • Historický vývoj skladby lesa
 • Lesní ptactvo
 • Klasifikace lesních porostů
 • Ryby Divoké Orlice
 • Objekt lehkého opevnění
 • Obnovní prvky
 • Pohraniční opevnění ČSR
 • Pobřežní vegetace
 • Divoká Orlice
 • Ledříčkova skála
 • Savci lesních porostů
 • Zvířena Divoké Orlice
 • Přírodní rezervace Zemská brána
 • Ochrana stromové zeleně
 • Chráněná krajinná oblast Orlické hory

Zdroj: naucnoustezkou.cz