V Namibii vyrábí pitnou vodu z odpadní už 30 let

Město Windhoek, hlavní město Namibie, se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdrojů vody, pitné vody však má dostatek. Už od roku 1968 totiž srdce Namibie využívá recyklaci v čistírně odpadních vod Goreangab. Windhoek se tak stal prvním městem na světě, které vyrábí pitnou vodu přímo z vody odpadní.

Voda pro 300 tisíc lidí

Obyvatelé Windhoeku se zřejmě rozhodli inspirovat citátem Lucase van Vuurena: „Voda se má soudit podle kvality, a ne podle původu.“

Skutečnost, že část pitné vody je recyklovaná odpadní voda, přijali už dávno. A jsou na světové prvenství dokonce pyšní! Ve městě dnes mají novou čistírnu odpadních vod, která od roku 2002 vyrábí více než třetinu z celkové spotřeby pitné vody. Každý den tak dodá 21 000 kubíků vody pro téměř 300 000 lidí.

O modernizaci čistírny se postaralo konsorcium firem WINGOC (Windhoek Goreangab Operating Company), tvořeného společnostmi Veolia, Berlinwasser International a WABAG. Nový projekt výrazně zlepšil proces čištění odpadních vod a zvýšil také kapacitu.

Jak se vyrábí pitná voda ve Windhoeku?

Voda z místní přehrady Goreangab a čistírny odpadních vod Gammans prochází komplexním procesem čištění. WINGOC v něm využívá deset technologických kroků, během kterých dochází k odstranění veškerých nečistot a kompletní dekontaminaci vody. Výsledkem je zdravotně nezávadná pitná voda, který vyhovuje všem legislativním požadavkům.

Světové prvenství

Díky recyklaci odpadní vody odpadá nutnost čerpat vodu z přírodních zdrojů a navíc se výrazně snižuje objem vypouštěných znečišťujících látek do prostředí. Ve světě je jen málo dalších čistíren, které vyrábí pitnou vodu z odpadní. Jedna z nich se nachází v Singapuru, další byla spuštěna v roce 2014 v americkém Texasu.

Čistírna Goreangab ve Windhoeku je tak nejstarší a největší svého druhu na světě. Stal se z ní mezinárodní vzor pro inovativní a udržitelné hospodaření s vodou a příklad partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou. Windhoek sice nemá zdroje vody, ale nápadů má víc než dost!

Zdroj: Living Circular, Foto: úvodní foto Veolia, Windhoek – Brian McMorrow – Pbase gallery, CC BY-SA 2.5