Vydejte se po technicko-přírodní naučné stezce Černá Nisa

Tato stezka vás seznámí se součástmi vodních děl na řece Černé Nise – vodní nádrží Bedřichov a jejím přivaděčem, a dalšími technickými a přírodními zajímavostmi. Je zaměřena na lesnictví, ochranu přírody, zoologii a techniku.

Trasa vede ze Sedla Maliníku po kanále – zaklopeném přivaděči vody z VN Bedřichov (přehrady na Černé Nise) vrstevnicovým podzemním kanálem délky 3 252 m do objektu označovaného jako vodní zámek. Odtud voda padá tlakovým potrubím délky 1 100 m na turbíny vodní elektrárny Rudolfov situované o 180 výškových metrů níže. Dílo bylo vybudováno dodatečně po stavbě přehrady v letech 1924–1927.

Druhá část naučné stezky vede po dřevěném chodníku na levém břehu vodního díla, které bylo vybudováno v letech 1902–1905 jako akumulační nádrž chránící údolí pod přehradou před povodňovým nebezpečím. I když se jedná o umělou stavbu, v přírodním rámci okolí vzbuzuje představu kanadských či skandinávských horských jezer.

Třetí část je vedena po hranici velmi cenného území zdrojnice Černé Nisy, které se rozprostírá v údolí pod Olivetskou horou ve výšce cca 820 m n. m. Jedná se o významnou neporušenou zónu s výskytem tetřívka obecného. Naučná stezka končí na Hřebínku na rozvodí povodí Černé Nisy a Smědé. Stezka je významným připojením turisticky exponovaného Bedřichova na centrální trasu Hřebenovky na Hřebínku.

Seznam zastavení:

1 Sedlo Maliník

2a Vodní zámek

2b Vodní elektrárna Rudolfov I a II

3a Objekty na přivaděči

3b Objekty na přivaděči

4 Hospodaření s vodou

5 Život v přehradě

6 Pomníčky Jizerských hor

7a Rybí přechody

7b Hydrologický monitoring

8 Prameniště Černá Nisa

9 Hřebínek

Zdroj: liberecky-kraj.cz