Podzimní čtení: Kudy plyne Vltava

Na podzim má čtení tu správnou atmosféru. Venku je sychravo, brzy je tma a to přímo vybízí k tomu, udělat si pohodlí a začíst se do knížky. My pro vás máme tip na knihu, která představuje zatím nejobsáhlejší přírodovědnou monografii naší národní řeky a nechybí v ní ani kapitoly věnované dějinám.

Kudy plyne Vltava. Co je řeka, jak vzniká, jak se proměňuje a kam spěje?

Vltava je lemovaná desítkami významných archeologických lokalit včetně sídel ze starší doby bronzové, keltských oppid až po raně středověká sídla, jako je Praha, Levý Hradec či Mělník. Také přírodní charakteristiky jsou překvapivé, protože Vltava představuje souvislý profil lesními porosty od podhorských smrčin, přes bukové a dubové lesy až k nížinným luhům. Přesto řeka samotná na svém středním toku nemá přírodní charakter, protože je zde postaveno několik velkých přehrad.

Kniha popisuje řeku jako jeden organismus propojený mnoha geologickými i biologickými procesy a obklopený minulostí naší krajiny.

O autorech:

Mgr. Zdeňka Sůvová - vystudovala zoologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se archeozoologií a paleoekologií, a to v prostoru evropském i blízkovýchodním.

Václav Cílek - geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal několik desítek knižních titulů. Od roku 1990 působí v Geologickém ústavu Akademie věd ČR, jehož v letech 2004–2012 byl ředitelem.

Knihu "Kudy plyne Vltava" naleznete zde