Jaká je spotřeba vody ve světě?

Spotřeba pitné vody se v různých oblastech světa výrazně liší. Zatímco Česká republika se ve spotřebě vody pohybuje v průměrných hodnotách a o vodu tu obvykle nouzi nemáme, jiné části světa, například velkou část Afrického kontinentu, trápí po většinu roku nedostatek pitné vody. A proto vás nejspíš překvapí informace, že i v Africe se zdroje vody nacházejí, jen jsou špatně dostupné.

Stovky milionů lidí žijí v oblastech bez přístupu k čisté vodě. Jsou to oblasti pouští a polopouští, kde je příliš teplé počasí a neprší. Nedostatek vody mají také ve vesnicích, které jsou daleko od vodního zdroje. Vodu tam pak zajišťují ženy a dívky, tzv. nosičky vody a chodí pro ni často i několik kilometrů. Hlavním problémem z něhož pramení nedostatek vody je ale především špatné využívání vodních zdrojů a nedostatek finančních prostředků na budování vodohospodářské infrastruktury jako jsou studně a vodovody.

Existuje však i řada suchých oblastí, které také nemají dostatečné zdroje vody, přesto si s tím tyto státy poradily. Jsou to např. Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Singapur nebo Izrael.

Sice to odporuje logice, ale nejvíce vody na světě spotřebuje jeden člověk za jeden den právě ve Spojených arabských emirátech, v zemi, která je z větší části pokrytá pouští. Ptáte se, jak je to možné a proč, když nemají dostatečné zdroje vody? Je to proto, že na to mají – finanční prostředky a moderní techniku a technologie, které jim umožňují vodu získat za velmi vysokou cenu a tím ukázat, že si to mohou dovolit. V Dubaji je největší krytý lyžařský svah na světě. V poušti mají trať dlouhou více než 1 km a fontánu, která stříká vodu do výšky 420 metrů.

Přibližná spotřeby vody v některých zemích světa

Spojené arabské emiráty: 550 l/os/den

USA, Japonsko, Velká Británie: 300 l/os/den

Itálie, Norsko: 200 l/os/den

Francie, Portugalsko, Finsko: 150 l/os/den

Česká republika: 100 l/os/den

Zdroj: vodnistrazci.cz