Veolia chce vyrábět vodu s pozitivním uhlíkovým dopadem

3 otázky na Frédérika Van Heemse, generálního ředitele vodohospodářských aktivit Veolie ve Francii...

Nedostatek vody či naopak její přebytek je ukazatelem změny klimatu. Program „Impact Eau France“, který se zaměřuje na dopad vodohospodářských aktivit Veolie ve Francii a je plně v souladu se strategickým projektem Veolie „Impact 2023“, urychluje ekologickou transformaci Veolie jakožto leadera a referenčního podniku v oblasti zajišťování vodohospodářských služeb ve Francii a naplňování jejího poslání „tvůrce společensky prospěšných hodnot“.

Jaké jsou silné stránky programu „Impact Eau France“?

F.V.H. : Základem tohoto strategického projektu, který navazuje na program „Osons 20/20!“ (Získejme 20 bodů z 20!) jsou tři pilíře: stabilní organizační uspořádání zaměřené na člověka, zelená transformace a inkluzivní transformace, jejíž součástí je sdílení cílů a spoluvytváření řešení ve spolupráci s našimi zákazníky. Jen díky tomu, že naše společnost funguje na pevných základech, jsme byli schopní během zdravotní krize zajišťovat nepřetržité dodávky pitné vody, jakož i odvádění a následné čištění odpadních vod pro obce i průmyslové podniky, a zároveň se postarat o bezpečnost našich zaměstnanců.

O jaké základy se konkrétně jedná?

F.V.H. : Je to především náš přístup „SVS“ založený na principu „smlouvy o veřejné službě“. Na rozdíl od „delegování veřejné služby“ (DVS), které již nevyhovuje potřebám obcí, je-li praktikováno „po staru“, smlouva o veřejné službě umožňuje společné řízení ve spolupráci se zákazníky s využitím našich odborných kompetencí. Naše smlouva s vodohospodářským sdružením SEDIF je názorným příkladem takovéhoto přístupu, jehož základem je individualizovaná smlouva „šitá na míru“, jejíž součástí jsou závazky a ukazatele zohledňující specifika jednotlivých územních celků.

Jaké závazky jste přijali v rámci svého strategického plánu?

F.V.H. : Veolia se rozhodla jít nad rámec globálního závazku dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a ve spolupráci s orgány státní správy hodlá úspěšně završit ekologickou transformaci skupiny. Naším cílem je vyrábět Francii vodu s pozitivním uhlíkovým dopadem.

Abychom toho dosáhli, zavázali jsme se snížit do roku 2023 naši uhlíkovou stopu o 10% a zvýšit o více než 30% naši produkci zelené energie prostřednictvím energetického využití odpadních vod.

Dalším důležitým závazkem je realizace nejméně 100 certifikovaných projektů ve prospěch biologické rozmanitosti do roku 2023. Rovněž pořádáme odborná školení, abychom zvýšili povědomí našich zaměstnanců o důležitosti ekologické transformace, a v rámci této osvětové činnosti chceme docílit toho, že minimálně 90 % našich zaměstnanců přijme individuální závazek ve prospěch naší planety. Účelem této akce je, aby se každý zaměstnanec zamyslel nad tím, jaký dopad může mít jeho každodenní činnost.