Environmentální poselství Zelených bájí

K čemu je na světě obyčejná moucha? A kde se vzala ta dvanáctihlavá Povodeň? Kniha básníka a původním povoláním krajinného ekologa Petra Maděry vám na tyto a možná ještě pozoruhodnější otázky odpoví prostřednictvím krále stromů, ducha místa nebo jen obyčejné kapky.

Zelené báje jsou soubor textů, kterými chce autor knihy, Petr Maděra, změnit pohled nejmladší generace na svět. Prostřednictvím poutavých příběhů, inspirovaných skutečnými událostmi, chce vést čtenáře k pochopení křehké přírodní rovnováhy a důsledků jejího porušování.

Zatímco tradiční báje jsou obrazem světa minulosti, Zelené báje jsou voláním světa budoucnosti. Král stromů, duch místa, had hospodáříček nebo jen obyčejná kapka poutavě a vtipně poukazuje k principům krajinné ekologie.

Zelené báje vydalo v roce 2018 nakladatelství Mazzel v nádherné úpravě a s ilustracemi Anety Opekarové. Petr Maděra, autor tří básnických sbírek a legendárního atlasu hub pro děti Houbeles pictus, sháněl pro své báje nakladatele skoro deset let. Snoubí se v nich pohádkový žánr krásné literatury s hlubokým pochopením přírodních dějů a to je spojení, které je v naší literatuře zatím pořád vzácné.

Petr Maděra je český básník a prozaik. Kritiky je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých básníků, kteří knižně debutovali v 90. letech 20. století. Po maturitě vystudoval obor krajinné inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Praze, v jehož rámci se orientoval především na krajinářství, sadovnictví, dendrologii a rybníkářství. Poté působil jako pedagog zrakově postižených a věnoval se také svému oboru, pracoval jako krajinný ekolog. Dnes se věnuje grafice a redaktorství odborných časopisů a publikací se zaměřením na vědy o Zemi.

Knihu Zelené báje naleznete zde