Naučnou stezkou Gustava Leutelta

Vydejte se na výlet po naučné stezce krajinou Jizerských hor mezi Janovem nad Nisou a Dolním Maxovem. Stezka vás seznámí s pohnutým životním osudem místního spisovatele a básníka Gustava Leutelta. Během cesty také navštívíte rozhlednu Slovanka.

Více

Vydejte se po naučné stezce "K mokřadu Zásada"

Naučná stezka K mokřadu Zásada mezí obcí Držkov a městysem Zásada představuje úplně jiný pohled na Jizerské hory.

Více

Vydejte se po technicko-přírodní naučné stezce Černá Nisa

Tato stezka vás seznámí se součástmi vodních děl na řece Černé Nise – vodní nádrží Bedřichov a jejím přivaděčem, a dalšími technickými a přírodními zajímavostmi. Je zaměřena na lesnictví, ochranu přírody, zoologii a techniku.

Více

Naučná stezka Biocentrum Kojetín

Biocentrum Kojetín najdete na severním okraji města mezi Mlýnským náhonem a řekou Moravou. Část biocentra je zpřístupněna i turistům, kteří se na zhruba dvoukilometrové procházce naučnou stezkou mohou seznámit s lokálními přírodními hodnotami, pověstmi, historií i současností měs

Více