Naučnou stezkou k pramenům Ploučnice

Prameny řeky Ploučnice, která protéká Českou Lípou a v Děčíně se vlévá do Labe, naleznete pod Ještědem u obce Osečná. Toto prameniště je označováno jako jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě.

Naučný okruh o délce 2,5 km začíná a končí na Svatovítském náměstí v Osečné, kde je možno pohodlně zaparkovat auto. Z náměstí se vydáte po červené značce a během chvilky přijdete na rozlehlou louku, na jejímž okraji zahlédnete známý Jenišovický mlýn.

Jenišovský mlýn je dnes už starobylou budovou. První mlýn na řece Ploučnici, který zde stojí od konce 16.století byl postaven v dobách, kdy prameny Ploučnice byly mnohem vydatnější a poskytovaly více energie na pohon mlýnského kola. O Jenišovském mlýně se zmiňuje také spisovatelka Karolina Světlá ve svém románu Frantina.

Na stezce vás čeká celkem osm zastavení a osm naučných tabulí:

Tabule č.1 - Úvod

Tabule č.2 - Vodní živočichové

Tabule č.3 - Geologie

Tabule č.4 - Mlýny v Osečné

Tabule č.5 - Houby zdejších lesů

Tabule č.6 - Živočichové zdejších lesů

Tabule č.7 - Proměny Osečné

Tabule č.8 - Ohrožené druhy rostlin

Z naučných tabulí se dozvíte informace o vodních živočiších, o geologii, o historii mlýnů v Osečné, něco o houbách, živočiších a rostlinách zdejších lesů. Na samém konci se ohlédnete v čase zpátky a prohlédnete si proměny obce Osečné.

Prameny řeky Ploučnice vyvěrají na dně malé tůňky a vydatnost těchto pramínků neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Proto je Ploučnice až po Benešov nad Ploučnicí celoročně splavná.

Ploučnice se od ostatních českých řek trochu liší. Nenajdete zde na ní žádné dlouhé jezy. Zato se vyznačuje klikatící se plavbou romantickými zákoutími meandrů. Proto je v poslední době hodně navštěvována vodáky, které meandrující řeka neustále zkouší v jejich vodáckých dovednostech.

Trasa naučné stezky je nenáročná s minimálním převýšením, je možné ji projít i se sportovním kočárkem.