# Water2Me: Vážíte si vodních zdrojů? Víte, co nepatří do kanalizace?

Světový den vody se blíží. Své příběhy, myšlenky a pocity týkající se vody můžete sdílet s hashtagem # Water2Me.

Osvětová kampaň Světového dne vody, který si každoročně připomínáme 22. března, se zaměří na důležitost vody v pěti různých oblastech. Prvním z nich je důležitost přírodních zdrojů vody a jejich ochrany.

Koloběh vody a přírodní zdrojů vody

Organizátoči připomínají, že veškerá voda, kterou odebíráme a upravujeme pro další použití, se nakonec vrátí zpět do přírody. Voda je součástí jejího koloběhu, neztratí se. Ano, možná se vypaří, ale to je naprosto v pořádku, protože se následně v podobě srážek opět vrací do přírody.

Je důležité se tedy zamyslet nad tím, jak vodu spotřebováváme a to nejen co do kvantity, ale hlavně kvality. Máme přece čistírny odpadních vod, řeknete si? Ano, dnešní technologické možnosti jsou opravdu velké. Přesto odstranit ze znečištěné vody některé látky, například léky, je obtížné. Stopové množství těchto látek se může následně vrátit zpátky do přírody a způsobovat nevratné změny.

Patří? Nepatří?

Každý z nás a každý den může pomoci. Stačí se naučit jednoduchá pravidla toho, co patří a nepatří do kanalizace. Není to nic složitého… NEPATŘÍ do kanalizace zejména léky, chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, omamné látky či zahradní chemie.

NEPATŘÍ do kanalizace také zbytky potravin, které mohou být potravou pro nežádoucí živočichy. Odpad z kuchyňských drtičů navíc zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.

NEPATŘÍ do kanalizace ani oleje a tuky, které se usazují na stěnách kanalizace a nabalují další a další nečistoty (např. ubrousky, hygienické potřeby atd.). Důsledkem je pak ucpaný odpad, zatopení nemovitosti znečištěnou vodou či nepříjemný zápach rozkládajícího se tuku.

NEPATŘÍ do kanalizace ani plastové části a vláknitý materiál hygienických potřeb (kousky vaty, vlhčené ubrousky, odličovací tampony apod.). Mohou totiž zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, vlhčené ubrousky, odličovací tampony apod.).