Vydejte se po naučné stezce údolím Vošmendy

Údolí Vošmendy se nachází v okrese Semily v krasovém území s jeskyněmi, ponory, vývěry podzemních vod a s krasovými propady. Malebnou krajinou meandruje tok potoka Vošmendy, ke kterému přiléhají hodnotná luční a lesní společenstva s řadou chráněných rostlin a živočichů.

Přírodní rezervace údolí Vošmendy se rozkládá na 13 ha a byla zřízena v roce 1997. Od června 2015 je v této lokalitě otevřena nová turistická naučná stezka v délce cca 6 km a 600 m stezky prochází právě zmiňovanou přírodní rezervací.

Szezka vede po stávajících komunikacích, stezkách a pěšinách v lesní a zemědělské krajině mimo obec, není ale úplně bezbariérová. Dva zamokřené úseky v délce 15 m a 40 m jsou zprůchodněny povalovým chodníkem. Na jaře právě v tomto místě pokrývá zem doslova koberec bledulí.

Na trase je instalováno 11 informačních tabulí věnující se krajině Podkrkonoší, přírodní rezervace, těžbě železných rud a vápenictví, krasovým jevům v údolí Vošmendy, rostlinám a živočichům vyskytujícím se v drobném vodním toku, v lese apod.

Stezka také vede kolem nepřístupné jeskyně ve východním svahu údolí potoka Vošmendy, kde byly nalezeny četné kosti a ulity.

Na trase nechybí vyhlídky a tři odpočinková místa s herními a interaktivními prvky včetně prolézaček pro děti.