Naučná stezka Pernštejnskými rybníky

Udělejte si nenáročnou procházku okolo Bohdanečských rybníků. Na naučné stezce se seznamíte s vývojem a současností kdysi velmi rozsáhlé rybniční soustavy nedaleko Lázní Bohdaneč.

V Neratově, přímo u obecního úřadu, začíná 6,8 km dlouhá naučná stezka Pernštejnskými rybníky a pokračuje po hrázích kolem rybníků Rozhrna, Skříň, Udržal, Trhoňka, Stará i Nová Jílovka a Tichý.

Stezka seznamuje s místní přírodou, historií a současnosti zdejšího rybníkářství. Kromě rybníků tvoří stezku také množství menších a větších mokřadů obývaných chráněnými živočichy, na rybnících i jejich okolí žije také množství vodních ptáků, například lysky.

Trasa naučné stezky je nenáročná a sjízdná i pro kočárky. Na cestě lze využít i dvě odpočinková místa. Trasu je možno v kombinaci se zelenou turistickou značkou zkrátit.

Parkování osobních automobilů návštěvníků je vhodné na návsi u kontejnerů na tříděný odpad nebo u restaurace U Čochtana.

Takzvaný Pernštějnský rybniční systém tvořily tři napájecí kanály – Dvakačovický, který dodával vodu z Chrudimky rybníkům na jihovýchod od Pardubic, Počápelský, který zásoboval vodou z Loučné rybníky na východ od pernštejnské rezidence a také městské haltýře a Opatovický kanál, který napájel vodou největší rybníky v okolí lázní Bohdaneč, kde rybníky v minulosti tvořily téměř souvislou vodní plochu.

Tato mimořádná technická památka slouží ještě dnes k zavlažování zemědělské půdy a využívá jí rovněž opatovická uhelná elektrárna. Kanál začíná u jezu poblíž Opatovic, a u Semína, po 34 kilometrech, vrací vodu zpět do Labe. Největší rybník z celé soustavy se jmenoval Čeperka. Byl vybudován v letech 1491 až 1496 a rozlohou kolem 1 200 hektarů suverénně předčil všechna vodní díla své doby, ale i ta dnešní – největší současný český rybník Rožmberk je sotva poloviční. Šlo o relativně mělkou nádrž, kde se podle dobových zpráv počítalo s násadou 96 000 kaprů. Postupně ale byly rybníky rušeny a vysoušeny, takže současný stav, přestože je na Pardubicku rybníků pořád ještě relativně hodně, je jen slabým odvarem někdejšího rybníkářství v regionu.