Veolia přichází s inovativním řešením na výrobu CO2 neutrálního biopaliva z buničiny

Veolia zahájila největší projekt biorafinerie na světě, jehož cílem je výroba CO2 neutrálního biometanolu ve finském závodě na výrobu buničiny. Projekt dokazuje obrovský potenciál tohoto doposud prakticky nevyužívaného alternativního surovinového zdroje pro výrobu biopaliv.

  • CO2 neutrální biometanol přispěje ke zvýšení zásob biopaliv v EU a k posílení její energetické a palivové nezávislosti.
  • Tento projekt dokazuje značný potenciál v oblasti výroby biometanolu, který podle odhadu činí cca 2 miliony tun1, protože tuto technologickou koncepci lze využít ve většině celulózek na celém světě.

Rafinerie vybudovaná v úzké spolupráci se společností Metsä Fibre, což je největší výrobce dřevné buničiny na světě a významný producent řeziva, bude využívat inovativní koncepci společnosti Veolia pro průmyslovou výrobu biometanolu určeného pro komerční účely z biologických odpadních produktů, přičemž rafinace surového sulfátového metanolu bude bezpečně integrována do procesu výroby buničiny.Tento projekt přispěje k evropské energetické a palivové bezpečnosti a zároveň podpoří ambice Evropské unie v oblasti dekarbonizace dopravy v rámci Zelené dohody, neboť biometanol průmyslové kvality s neutrálními emisemi CO2 představuje nový zdroj udržitelného nízkouhlíkového paliva, které umožní nahradit fosilní paliva.

Rafinerie, jejímž vlastníkem a provozovatelem bude Veolia, bude vybudována v bezprostředním sousedství závodu Metsä Fibre ve finském Äänekoski a bude částečně začleněna do provozů celulózky. Tato nově vybudovaná provozovna s roční výrobní kapacitou 12 000 tun, která bude uvedena do provozu v roce 2024, umožní snížení emisí CO2 až o 30 000 tun ročně2. Investice ve výši 50 milionů eur bude podpořena grantem finského ministerstva hospodářství a zaměstnanosti.„Projekt biorafinerie, který budeme realizovat ve spolupráci se společností Metsä Fibre, je součástí strategie Veolie zaměřené na rozvoj uzavřených energetických cyklů na místní úrovni, jež umožní dekarbonizaci a energetickou soběstačnost. Dokazuje naši schopnost působit jako hybná síla ekologické transformace napříč nejrůznějšími odvětvími prostřednictvím vývoje udržitelných a škálovatelných řešení pro lokálně vyráběná paliva s neutrálními emisemi CO2,“ říká Estelle Brachlianoff, provozní ředitelka Veolie. „Náš průmyslový koncept má tu výhodu, že je využitelný v cca 80 % celulózek ve světě. Umožňuje místní výrobu alternativní suroviny, tj. CO2 neutrálního biometanolu s možností dalšího využití jako biopaliva, přičemž výrobního potenciál odhadujeme na 2 miliony tun.“

*1) Interní odhad společnosti Veolia

2) Nahrazením fosilních paliv v dopravě*