Jak se připravit na extrémy počasí?

Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalších extrémů počasí, které na nás dopadají stále častěji? Také na to hledali odpovědi autoři projektů, které se letos probojovaly do finále soutěže Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství.

Změna klimatu mění naše životy a je jen na nás, jak planetu připravíme na budoucnost. Soutěž Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině.

Třetí ročník soutěže o nejlepší projekty, reagující na klimatickou změnu, má 18 finalistů.

Vedra, bouřky, tornádo nebo přívalové deště a záplavy...to jsou jevy, na které si podle vědců si musíme zvyknout. „Soutěž Adapterra Awards hledá cesty, jak se na podobný charakter počasí připravit,“ komentuje Martin Ander z Nadace Partnerství.

„Mezi finalisty Adapterra Awards najdeme přírodní prvky v Písečné, které slouží jako protipovodňová ochrana, nebo povodňový park v Rokycanech. Jak omezit splachy z polí, erozi a lokální povodně při přívalových deštích ukazuje ekofarma Petra Marady v okolí jihomoravských Šardic nebo třeba 200 km alejí vysázených na Podblanicku,“ vyjmenovává některé z finalistů Ander. V soutěži se zájemci mohou inspirovat projekty jak z volné krajiny, tak i z městského prostředí.

Hlasovat pro ten nejsympatičtější projekt můžete na webu adapterraawards.cz až do 15.října. Vítěze veřejného hlasování vyhlásí Nadace Partnerství spolu s vítězi vybranými odbornou porotou a speciálními oceněními, jako je nejlepší projekt na území hlavního města Prahy nebo nejlepší projekty česko-rakouského příhraničí, na slavnostním večeru 4. listopadu v Praze.

Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce a předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti Nestlé, Plzeňský Prazdroj a hlavní město Praha.

Finalisté soutěže

 • 200 kilometrů alejí na Podblanicku - Středočeský kraj
 • Moravské Toskánsko – demonstrační ekofarma Petra Marady - Jihomoravský kraj
 • Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel - Jihomoravský kraj
 • Krajinný park Lítožnice - Hlavní město Praha
 • Šetrné zemědělství v Praze 12 - Hlavní město Praha
 • Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné - Středočeský kraj
 • Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru - Plzeňský kraj
 • Revitalizace rašeliniště v Krušných horách - Ústecký kraj
 • Ekocentrum Na Pasece Velíková - Zlínský kraj
 • Krajinný prvek Holický les - Olomoucký kraj
 • Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné - Pardubický kraj
 • Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech - Plzeňský kraj
 • Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech - Liberecký kraj
 • Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká- Jihočeský kraj
 • Mosaic House Design Hotel - Hlavní město Praha
 • Pavilon tropického zemědělství - Hlavní město Praha
 • Domov Podhradí - Středočeský kraj
 • MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce - Jihomoravský kraj

Zdroj: opzp.cz