Poznejte skalnatou Průčelskou rokli s vodopády

Krásnou rokli najdete mezi obcemi Brná a Němčí jižně od Ústí nad Labem na pravém břehu řeky Labe. V tomto údolí, které vzniklo erozivním působením Průčelského potoka, najdete také dva vodopády – Průčelský a Výří.

Průčelský vodopád je vysoký 6 metrů a potřebuje dostatek vody po deštích nebo jarním tání sněhu. To stejné platí i pro vodopád Výří, který je ale mnohem vyšší - celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, a tak je vodopád možné obdivovat prakticky jenom tehdy, kdy okolní stromy ztratí na podzim listí.

Průčelskou roklí prochází zajímavá naučná stezka Pod Vysokým Ostrým, na které se můžete seznámit mimo jiné také s mnoha vzácnými druhy rostlin, které se tady vyskytují. Právě po naučné stezce nebo po zeleně značené turistické trase je sem možné se z Brné dostat.

Stezka začíná v Brné u kapličky sv. Anny na okraji přírodní rezervace Sluneční stráň a končí na hradě Střekov. Na 16 zastaveních se seznámíte s přírodovědními a vlastivědnými zajímavostmi této oblasti. Stezka měří 8,5 km a je určena pěším turistům.

Kouzlem Průčelské rokle se mohl ve své době inspirovat i německý romanopisec Karel May. Krajina kolem Labe a Českého středohoří byla vždy pomyslnou paletou pro malíře i výzvou pro básníky a literáty. Jedním z jejích milovníků byl i Karel Hynek Mácha.