Poznejte Bučací vodopády v Beskydech

Znalci Beskyd nejvyšší kaskádové vodopády v české části Karpat znají, ale pro ostatní jsou vodopády na Bučacím potoce přeci jen méně známé. Nachází se na severní straně hory Smrk a určitě stojí za to se k těmto krásným vodopádům vydat!

Bučací potok protéká Ostravicí, která je nejbližším výchozím místem k vodopádu.

Vodopády leží ve výšce kolem 800 m n.m. a jsou obklopeny bukovými porosty se zbytky suťových lesů. Vznikly díky vrstvám tvrdých pískovců. Odshora dolů nejprve padá horní vodopád vysoký 6,4 metrů. Pod ním leží 4 metry široká teras. Na tu navazuje spodní vodopád o výšce 3,6 metrů. Další kaskádovitý vodopád je zhruba 30 metrů pod hlavním vodopádem.

Nejkrásnější jsou vodopády v období deštů nebo po zimě, kdy taje sníh. V sušším období působí vodopád spíše jako potok.

K vodopádům nevede přímo turistická značka ani naučný chodník, přesto jsou dobře přístupné z lesní cesty mezi sedlem Nad Holubčankou a osadou Na Skalce v Ostravici. Stačí odbočit na rozcestníku vlevo z červené značky Ostravice - Smrk a po téhle pohodlné lesní cestě nakonec dojít k brodu pod vodopády a dál po ní až do osady Na Skalce, kde lze okruh uzavřít.

V roce 2004 byla celá lokalita vyhlášena přírodní rezervací. V okolí potoka se vyskytují vzácná rostlinná společenstva označována jako vysokohorské nivy. Rostou zde ohrožené druhy rostlin (oměj tuhý moravský, kamzičník rakouský, mléčivec alpský...). Území patří k teritoriu velkých šelem jako je medvěd, rys a občas i vlk.