Objevte kouzlo rekonstruované vodárenské věže na jihu Čech

Vodárenských věží máme v Čechách poměrně hodně. Ta v Českých Budějovicích je ale bezesporu nejatraktivnějším vodohospodářským objektem na jihu Čech.

Vodárenská věž v Českých Budějovicích byla zrekonstruována a pro veřejnost otevřena v polovině září 2015. Půdorys věže tvoří čtverec o délce strany 8,5 metru. Pohon vodárenského čerpacího zařízení zajišťovalo vodní kolo osazené na náhonu Lučního jezu. Součástí původní věže byla i patrová budova, kde se nacházelo čerpací zařízení.

Jak vodárenská věž vlastně fungovala? Odebíraná říční voda se vytlačovala do nádrže umístěné ve vrchní části věže, odkud gravitačně odtékala do města a do Samsonovy kašny.

Přestavba v novogotickém stylu

V roce 1882 byla původní barokní Vodárenská věž přestavěna. Po přestavbě její výška dosahovala 44 metrů, přičemž ve výši 34 m byla ve věži umístěna válcová nádrž o průměru 8 metrů. O 7 metrů níže pak byla menší nádrž, která sloužila jako záloha při čištění a opravách hlavní nádrže. Zřízeny byly také dvě usazovací nádrže o celkovém objemu 4000 kubíků vody, jímací objekt a čerpací studna. Východní stěnu věže pokrývá rozměrné sgrafito (malba na omítce) se znakem města od místního malíře Richarda Kristinuse.

V roce 1897 byla vodárna opět zmodernizována a původní Ponceletova kola nahrazena výkonnějšími turbínami Girard umístěnými v turbínové hale na severní straně věže. Po roce 1921 byl doplněn otevřený filtr praný vzduchem a vodou a v roce 1926 chlorační zařízení na plynný chlor. O tom, jak významným objektem Vodárenská věž byla, svědčí i článek z dobového tisku.

Trvale zhoršující kvalita vody ve Vltavě ale nakonec vedla k výstavbě nového jímacího zařízení z Malše u Velkého jezu. V rámci protipovodňové úpravy Vltavy po roce 1934 byl pak zrušen Luční jez a město tak přišlo o zdroj vodní síly pro vodárnu. Náhradou tak byla zakoupena čerpadla na elektrický pohon.

Ukončení standardního provozu

V průběhu 20. století zástavba Českých Budějovic postupně přerostla výškové možnosti Vodárenské věže. Dokončení vodárenské nádrže Římov v roce 1978 a úpravny vody Plav v roce 1981 vedlo k ukončení užívání věžového vodojemu jako součásti městského vodovodu.

V současnosti je věž s přilehlým areálem ve vlastnictví vodárenské společnosti ČEVAK a slouží pro recirkulační okruh vody autorizované zkušebny vodoměrů.

Procházkou od Samsonovy kašny k Vodárenské věži

České Budějovice přímo vybízejí k procházkám. Vydejte se k Vodárenské věži pěšky. Využít můžete zajímavých tras a cestou uvidíte i další zajímavé budějovické stavby.

Z náměstí Přemysla Otakara II. se vydejte Biskupskou ulicí a pokračujte stále rovně přes Železný most. Za ním se ulice přejmenuje na F. A. Gerstnera a vy pokračujte stále rovně. Minete Budvar arénu a budovu KOH-I-NOORu. Právě za ní na křižovatce zahněte vpravo do Mánesovy ulice a pokračujte ke druhému přechodu pro chodce. Pokud jdete dobře, musíte už Vodárenskou věž vidět. Přejděte ulici a pokračujte ještě sto metrů vpravo. Gratulujeme, ocitli jste se přímo před brankou do areálu!

Parkem pěšky, na kole nebo s kočárkem

Pokud dáváte místo rušných ulic přednost procházce parkem, máme pro vás variantu. Dojděte z náměstí na Železný most a hned za ním zabočte doprava do parku Háječek. Pokračujte pěšinkami parku okolo Planetária a řeky Vltavy až do podchodu pod Mánesovou ulicí a Litvínovickým mostem. Hned za jeho vyústěním odbočte doleva a pokračujte cca 100 metrů ulicí U Vodárny. Po pravé straně uvidíte vstupní branku do areálu. Tato trasa je vhodná pro cyklisty a příjemnou procházkou pro rodiny s kočárky, které si pak mohou vychutnat naši naučnou stezku o vodárenství v areálu Vodárenské věže

Pojedete autem?

Nejsnáze a zdarma zaparkujete na rozlehlém parkovišti u fotbalového stadionu GPS 48.9668758N, 14.4690022E, na které odbočíte z ulice B. Němcové. Parkoviště je v přímém sousedství Staré vodárny a přímo z něj vede do areálu spojovací branka. Parkovat lze i na parkovištích nedalekých obchodních domů. Stání zde však bývá podmíněno nákupem, časově omezeno nebo zpoplatněno.

Vstup do interiéru vodárny

Vodárenskou věž můžete navšívit od 29. června do 1. září 2019 a to vždy o víkendech. Pro skupiny 10 a více lidí lze domluvit individuální prohlídky na vodarenskavezcb@cevak.cz.

Věž je oblíbeným turistickým cílem, od jejího slavnostního otevření ji, spolu s upraveným areálem na Mánesově ulici, navštívilo deset tisíc lidí. Aktuální program naleznete zde.