Naučná stezka VIA PIETTE

Tato naučná stezka seznamuje s historickými a přírodními zajímavostmi kraje mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi. Je pojmenovaná po významném průmyslníku, mecenáši a propagátoru turistiky v Krkonoších Prosperu Piette de Rivage.

Trasa vás zavede ke kulturním památkám i do divočiny okolo Černohorského potoka. Překvapivě pestrý a zajímavý je úsek od Piettova pomníku k Modrokamenné boudě. Cestou minete pomník německého romantického básníka Theodora Körnera, jedno z největších mravenišť v Krkonoších, sbírku hlavních deseti hornin Krkonoš, velký vápencový lom a zbytky dolu, kde se ve středověku těžilo zlato a jiné kovy.

Piette de Rivage (1846-1928) byl synem zakladatele papírny ve Svobodě nad Úpou. Vzdělanec a humanista, úspěšný výzkumník a podnikatel, pokračovatel rodových tradic výrobců papíru v Krkonoších. Podporoval a propagoval rozvoj turismu v Krkonoších. Bez jeho pomoci by nevycházel např. spolkový časopis "Krkonoše slovem a obrazem" a řada tehdejších turistických map. Jako nezištný a všestranný spoluzakladatel i dlouholetý pokladník "Krkonošského spolku" patřil k významným osobnostem své doby.

Naučná stezka VIA PIETTE je dlouhá 9 km a při pěkném počasí projedete trasu v pohodě na horském kole.

Průběh trasy: Svoboda nad Úpou - Dolní Maršov - Modrokamenná bouda - Janské Lázně, Lesní Dům - Farmapark Muchomůrka - Svoboda nad Úpou