Kolem Botiče k bosonohé stezce

O naučné stezce Povodím Botiče jsme už psali, tentokrát vám ale přinášíme tip na návštěvu speciálního chodníku vytvořeného pro chůzi na boso. Ten se nachází v ekologickém centru Toulcův Dvůr a spojit tak můžete naučnou stezku s tou bosonohou!

Zout si boty a projít se trávou, potokem nebo po jehličí můžete skoro všude, ale někde pro příznivce chůze naboso připravili speciální stezky, chodníčky a šlapátka. V Praze je bosonohých stezek hned několik a tu v Toulcově Dvoře v Hostivaři můžete navštívit a spojit s příjemnou a zároveň naučnou procházkou kolem přírodní památky Meandry Botiče.

Meandry Botiče se nacházíjí v jihovýchodní části Prahy a protékají městskými částmi Hostivař a Záběhlice. Jde o přirozený meandrovitý tok potoka Botič s břehovými porosty s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů.

Kousek od Meandrů Botič se nachází Ekologické centrum Toulcův dvůr, kde najdete již zmíněnou bosonohou stezku.

Jde o chodník z různých typů povrchů - šišky, jehličí, oblázky, mulčovací kůra atd., po kterém se můžete projít bosí. Zřídit tento chodník pro bosou chůzi pomohla nezisková organizace Bosá turistika, z.s. Více o projektu, jehož cílem je chození naboso podporovat a poskytovat zázemí všem, kdo chtějí aktivně turistiku naboso provozovat se dozvíte na webu bosaturistika.cz

Toulcův Dvůr je zároveň první zastávkou naučné stezky Povodím Botiče. Odtud vede kolem hostivařského kostela k Botiči a podél něj po červené turistické značce k Hostivařské přehradě a kolem ní až do Petrovic a dál podél Botiče k jeho soutoku s Pitkovickým potokem a podél něj k Pitkovické stráni. Stezka končí v Pitkovičkách u mostku přes Pitkovický potok.

Naučná stezka má celkem 13 zastávek a vede územím, které bylo již od dávných dob osídleno lidmi, a tedy i ovlivňováno jejich hospodařením. Ostroh Šance nad hrází Hostivařské přehrady byl už od pravěku opakovaně osídlen. V době halštatské zde bylo vybudováno hradiště a v 9. stol. tu bylo osídlení slovanské, které patrně využilo zbytků staršího opevnění. Na plošině nad Dobrou vodou zase bylo zjištěno rozlehlé sídliště z mladší doby kamenné.