Když voda vypráví příběhy

Dopravní tepna, zdroj života i jedinečný biotop poskytující útočiště vzácným rostlinám a živočichům. To všechno je řeka. Na webu ČT edu se můžete podívat na toky českých řek, které vyprávějí příběhy.

Řeka je fascinující svou živelností a vytrvalostí, s jakou si razí cestu krajinou. Je ztělesněním plynutí času. Z vědomí toho, že řeky jsou tu už od pravěku, a rozhodovaly o tom, kde se lidé usídlili, člověka až mrazí. Řeky ale také představují nebezpečí jménem povodně. A právě kvůli nim člověk přetváří říční krajinu.

Na webu ČT edu připravili několik zajímavých videí o českých řekách:

 • putování po dolním toku Dyje, její soutoky, lužní lesy, ale i vodní stavby, mlýny, rybníky a umělé nádrže - všechno to, co dnes ovlivňuje život řeky

 • putování od pramene rakouské Dyje až po Znojmo, která je na horním toku doposud málo ovlivněná jakýmikoliv lidskými zásahy

 • představení krajinářsky nejcennější části údolí řeky Dyje

 • putování od pramenů po dolní toky českých řek

 • znečištění českých řek- dozvíte se, jaké jsou příčiny znečištění vodních toků, jak kvalitu vody ovlivňuje sucho a jak proti znečištěným řekám můžeme bojovat

 • v Krkonoších najdete prameny Labe, které, než dotečou do Severního moře, musejí překonat trasu dlouhou více než 1000 km

 • Litovelské Pomoraví- pořad ukazuje, jak řeka Morava vytváří v oblasti Litovelského Pomoraví rozsáhlou vnitrozemskou deltu se zachovalými lužními lesy

 • představení krajinářsky nejzachovalejší části údolí řeky Jihlavy

 • pořad o splavnosti řeky Vltavy z Prahy do Českých Budějovic a o soustavě zdymadel

 • pořad o Pražské Vltavě v pravěku, ve kterém se dozvíte, jak mohla Vltava vypadat před tisíci lety

 • říční jezera, mrtvá ramena řek - pořad popisuje, jak vznikají a co všechno v nich žije

 • slepá ramena řek - dozvíte se příčiny vzniku slepých ramen řek a jejich význam pro vodohospodářství a přírodní prostředí