Jak vyrobit vodu ze vzduchu?

Unikátní zařízení umí zdarma vyprodukovat stovky litrů vody denně. Česko bude systém SAWER (Solar Air Water Earth Resource) prezentovat na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Letní teploty v Dubaji se přibližují pro nás těžko představitelným 50 stupňům Celsia a vysoká je i vlhkost vzduchu. Pro místní i turisty je život v parném dubajském létě opravdu obtížný. Je ale vysoká vlhkost vzduchu jen problémem nebo se dá i využít? Nad tím se zamysleli vědci z ČVUT a zkonstruovali unikátní systém SAWER, který dokáže vlhkost vzduchu přeměnit na vodu. A právě Dubaj je díky vysoké vlhkosti vzduchu pro testování takového přístroje ideální destinací.

Až 400 litrů vody denně

V Dubaji je čtyřikrát vyšší vlhkost, než se kterou jednotka původně počítala. SAWER tak v této lokalitě dokáže vyrobit 200 až 400 litrů vody za den.

Jaký je princip zařízení? V první fázi se použije desikant – materiál, který na svůj povrch váže vodní páru. Odvlhčený vzduch se odvede zpátky do venkovního prostředí a do systému se nasaje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry. Ten se ohřeje na vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit. Výsledkem je výrazně vlhčí vzduch než je venkovní vzduch z pouště. A právě ten přichází v druhé fázi na chladič, kde dochází ke kondenzaci na vodu.

SAWER vyrábí vodu destilovanou, kterou je dále možné upravit na vodu pitnou či pro závlahu rostlin. V rámci výstavy EXPO 2020 v Dubaji budou zavlažovány speciální houby a rostliny, které budou “zázračně” vyrůstat přímo z písku před českým pavilonem. V expozici nebude chybět ani podzemní prostor se skleněnou stěnou, který vysvětlí princip unikátního zavlažování.

Existuje ve světě něco podobného?

Ano, konkurenční systémy z USA nebo Nizozemska jsou ale využívány převážně k vojenským účelům. Český SAWER je navíc asi 20krát výkonnější a taky dokonale ekologický. Spotřebovává totiž energii ze solárních kolektorů. SAWER je dobře mobilní, lze ho umístit do standardního kontejneru 3x8 metrů, který vrtulník za pár hodin přepraví na určené místo.

Na vývoji unikátní technologie SAWER se podíleli vědci Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) a Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR.

EXPO 2020 v Dubaji proběhne v termínu od října 2020 do dubna 2021. Jedná se o první světovou výstavu, která se uskuteční v regionu MENA & SA (na Středním východě, v Africe a jižní Asii) a také je poprvé hostitelem arabská země. Účastnit se ho bude více než 180 zemí a také nadnárodní společnosti, vzdělávací instituce a nevládní organizace. Hlavní centrum EXPO 2020 v Dubaji bude mít plochu 438 hektarů a bude se nacházet mezi Dubají a Abu Dhabi.