Úchvatná cesta kolem Lucernského jezera

Jezero čtyř lesních kantonů, jak zní jeho původní název, má i zásadní historický a národopisný význam. Na webu České televize se můžete v zábavném a poznávacím cestopisu vydat na spoustu cest, nás dnes zaujala cesta po Lucernském jezeře.

Nejzajímavější způsob prozkoumání jezera je projížďka na jednom ze slavných výletních parníků, které místní vody křižují zhruba sto let. Kolesové veterány doprovázejí motorové čluny a malé jachty.

Například dvoupatrový Unterwalden je parník s bočními kolesy, které spojuje kliková hřídel poháněná parním strojem. Kolesa mají sice menší účinnost než lodní šroub, na druhou stranu ale na rozdíl od šroubu nepoškozují dno mělčích toků a umožňují operativní manipulaci s lodí.

Zajímavý úkaz se ukrývá na východní straně jezera v kantonu Uri. Kousek za přístavem vyrostly umělé ostrůvky, sloužící jako koupaliště a místo na procházky a pikniky. Materiál na vytvoření malých ostrovů pochází z odpadu vzniklém při budování gotthardského úpatního tunelu. Po dokončení bude se svými 57 kilometry nejdelším železničním tunelem na světě. Zatím v důsledku ražby z masivu odpadlo 24 milionů tun horniny.

V oblasti kolem členitého Lucernského jezera obklopeného horami vznikl počátek švýcarské konfederace. Legenda praví, že před sedmi stovkami let došlo na přilehlé louce Rütli k setkání zástupců prvních tří „prakantonů“ Unterwalden, Uri a Schwyz, aby si odpřisáhli vzájemnou pomoc při obraně svých území proti Habsburkům.

Středoevropské Švýcarsko sice nemá moře, ale u břehu Lucernského jezera leží víska Bauen, kde rostou exotické rostliny jako v Karibiku. Může za to horký vítr föhn a jedinečná poloha vesnice.

V pořadu se dozvíte také o samotném městě Lucern, které vzniklo jen díky jezeru, jako jedno z klíčových obchodních sídel středověku a o dokonalém vodovodním systému, díky kterému mohou lidé pít čerstvou vodu z 225 městských kašen.

Celý díl si můžete pustit na webu České televize