Sucho trápí nejen nás, ale i naše sousedy

V loňském roce dopad sucha tvrdě pocítili Němci, Poláci, částečně i Rakušané a Slováci.

Sucho postihuje již několik let velkou část České republiky a zejména zemědělcům přináší výrazné ztráty. Kde mohou zjistit aktuální informace? Skvělým zdrojem informací je portál InterSucho, který vznikl spoluprací Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně. Díky portálu mohou zemědělci lépe plánovat hospodaření podle předpovědí i řadě dalších ukazatelů.

Vědci se již řadu let snaží upozornit na nedostatek vody spojený s klimatickou změnou nejen v ČR, ale v celé Evropě. Ze zveřejněných podkladů je zřejmé, že například v Německu, ve velké části Polska či v Maďarsku jsou zásoby vody v půdě ještě menší než v Česku. Čeští odborníci dokážou určit podle zásob vody v půdě či podle kondice vegetace.

Více sucha na jihu a více srážek na severu Evropy

Co můžeme čekat v dalších letech? Podle dlouhodobých modelů vědci předpokládají postupný úbytek srážek v jižní polovině Evropy a naopak přibývání srážek na severu. Pro Česko i okolní regiony, které jsou na pomezí těchto oblastí, to znamená vyšší variabilitu počasí i srážek, tedy možnost jak dlouhých období sucha, tak období bohatých na srážky.

Obhospodařovat či zatravnit?

Odborníci navíc varují, že sucho bude u nás bezesporu menší než na jihu Evropa, může mít ale horší ekonomický dopad. Na jihu Evropy se totiž řada pozemků vzhledem k dlouhodobému suchu už intenzivně neobhospodařuje. Kvůli měnícímu se klimatu k podobnému vývoji dojde zřejmě i u nás. Nebude totiž ekonomické některé pozemky, například na jižní Moravě, obdělávat a tak budou zatravněny nebo dokonce zalesněny.

Obce mohou využít dotací

Jak se bránit suchu? Financování opatření proti suchu je v ČR v kompetenci Ministerstva životního prostředí, které letos uvolnilo další miliardu korun na projekty, které zlepší vsakování dešťových srážek.

Obce mohou finance využít na projekty, které pomohou zachytit dešťovou vodu a využít ji k zalévání, chlazení či splachování v obecních budovách. Příspěvek se vztahuje také na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť a jiných veřejných ploch. Ministerstvo podpoří také výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a dalších protipovodňových opatření.