Kdo rozhoduje o ceně vody?

Na přelomu roku se zveřejňují nové ceny vody. Kdo rozhoduje o její výši? Cenu vody schvaluje vlastník infrastruktury, tedy město či obec.

Výše ceny vody se určí podle pravidel Ministerstva financí. Do kalkulace je možné zahrnout jen nezbytné náklady spojené s výrobou a přivedením pitné vody a odvedením a vyčištěním odpadní vody.

Samotné schvalování je v kompetenci vlastníka, tedy města či obce. Ten zpravidla na listopadovém či prosincovém zasedání zastupitelstva rozhodne o ceně vody na další rok a výši nájemného, které mu vodárenský provozovatel odvede z vybraného vodného a stočného.

Je-li město řádným hospodářem, použije tyto prostředky na modernizaci vodovodních a kanalizačních sítí.