Kde najdeme krajinu posetou rybníky?

Holanské rybníky jsou ideálním jednodenním výletem. Jejich okolí láká k romantickým procházkám a objevování mnoha místních zajímavostí.

Holanské Rybníky vznikaly postupně od 16. do 17.století. Celá soustava byla tvořena 23 rybníky a nádržemi. Některé z nich už zanikly, ale většina z nich je vzájemně propojena a napájena Bobřím potokem.

Rozloha všech rybníků je přes 200 hektarů, nejvyužívanějšími jsou Dolanský (44 ha), Milčanský (29 ha) a Holanský rybník (25 ha), díky kterým se obec Holany stala vyhledávaným letoviskem.

Rybníky slouží k chovu ryb a zejména Milčanský rybník i k rekreaci, u kterého je menší kemp. Ke koupání je vhodný i rybník Holanský, ale jeho břehy jsou většinou bahnité.

Holanské rybníky sousedí se severní částí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a soustava Holanských rybníků je od roku 1996 součástí krajinné památkové zóny Zahrádecko.

Oblast Holanských rybníků přitahuje turisty z celé republiky a v posledních letech stále více i ze zahraničí.

Cestu můžete začít přímo v Holanech a vydat se po červené turistické značce. Půjdete krásnou cestou kolem Holanského rybnkíu, přes kempy, lesy, až dojedete k nejhezčímu místu tohoto výletu - nádhernému kamennému mostu, zvaný také Ovčí můstek. Mostek je sesazený z precizně tvarovaných pískovcových kvádrů a klenba tedy drží vlastní vahou bez použití jakéhokoliv pojiva. Několik let byla výpusť vyschlá, dnes už ale pod mostkem opět teče voda.

Podél Hrázského rybníka, po cca 200 metrech dojdete k Dolanskému vodopádu, kterým voda z Dolanského rybníka odtéká do malé tůně. Nad tůní najdete jeskyni.

Kousek opodál je most přes Bobří potok, na kterém jsou instalovány dvě sochy, panny a hastrmana. Pokud vám toto místo bude povědomé, tak je to proto, že se zde natáčel film Hastrman.

Kdo si bude chtít cestu prodloužit, může pokračovat dále po červené, podél Dolanského rybníka a vidět tak zbytky Dolanského mlýna, který byl napájen vodou skalním tunelem z náhonu vytesaného ve skále.