Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem vodovodního potrubí?

Řada lidí zaměňuje tyto pojmy. Rozdíl je přitom podstatný pro pochopení jejich činnosti.

Vlastníkem je ten, kdo o majetku rozhoduje.

V ČR jsou to z 90 procent česká města a obce, která každoročně schvalují cenu vody, rekonstruují a budují nové vodovodní potrubí a kanalizaci v souladu s plány jejich rozvoje. A také určují model spolupráce s provozní společností.

Provozovatelem je ten, kdo zajistí provoz.

Provozovatelem je ten, kdo zajistí provoz - zodpovídá tedy za to, aby vám z kohoutku vytekla kvalitní voda splňující předepsané limity, řeší opravy vodovodního i kanalizačního potrubí, postará se o čištění odpadní vody, komunikuje se zákazníky, řeší fakturaci, zajistí veškerou legislativní evidenci a mnoho dalšího.

Provozovatelem může být buď soukromý subjekt, který nabídne v rámci výběrového řízení nejlepší cenu, nebo se vlastník rozhodne pro samoprovozování a vodárenský majetek provozuje prostřednictvím vlastní společnosti.

Každému provozovateli tedy nastavuje podmínky spolupráce vlastník vodárenského majetku. V případě soukromých subjektů jsou podmínky výsledkem výběrového řízení a jsou součástí koncesní smlouvy, která je uzavřena na určené období.