Jak se dostane voda až k vám domů?

Vodu z úpravny až do vaší kuchyně přivede vodovod, na který musíte být napojeni. Provozovatel vodovodů a kanalizací se pak postará o to, aby bylo vody dostatek a byla vždy kvalitní.

Z úpravny vody se pitná voda dopravuje vodovodními řady do vodojemů a odtud pak do jednotlivých domácností. Největší úpravnou vody v České republice je vodárna Želivka, která zásobuje asi 75 % obyvatel Prahy. Z Želivky pitná voda teče gravitačně (samospádem) pomocí tzv. štolového přivaděče až do Jesenice poblíž Prahy, kde se skladuje v podzemních vodojemech.

Zbývající část Prahy je pak zásobována z vodárny Káraný, odkud je pitná voda dopravována do dalších vodojemů v Praze, např. na vodojem Flora nebo Ládví.

Největší úpravnou vody v České republice je vodárna Želivka, která zásobuje asi 75 % obyvatel Prahy.

Vyrobená pitná voda se shromažďuje ve vodojemu. Možná jste si venku všimli nadzemních vodojemů, ale asi nevíte, že existují i v podzemí. Voda se z nich čerpá nebo stéká dolů do vodovodního potrubí, které se správně nazývá vodovodní řad.

Jak je možné, že voda teče do kopce? Jednoduše, pomocí čerpacích stanic. V každém městě je obvykle víc čerpacích stanic, záleží na terénu, který se vodou zásobuje. Např. v Praze je 68 vodojemů a 49 čerpacích stanic.A nakonec už stačí jen otočit kohoutkem a napustit si vodu…

Jak poznáte, kolik vody jste napustili? Každá domácnost má vodoměr, kterým se měří spotřeba pitné vody. Podle spotřeby se pak za vodu platí vodné a stočné.

Pod dohledem dispečinku

Cestu vody od zdrojů pitné vody až k odběratelům kontroluje a řídí moderní centrální dispečink. V Praze jde o Smart Water integrated Management (SWiM), což je unikátní systém, který tak trochu připomíná filmy z budoucnosti.

Zahrnuje 10 různých oblastí vodárenského cyklu, počínaje cestou vody od zdroje k zákazníkovi, přes distribuci, až po odvádění odpadní vody.

Díky SWiMu mají PVK kompletní přehled o distribuci vody v Praze a mohou poskytovat zákazníkům řadu informací. Výstupy ze systému jsou k dispozici například ve formě mapy aktuálních havárií s přehledem náhradního zásobování v cisternách. SWiM je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok.

Výstupy ze systému SWiM jsou k dispozici například ve formě mapy aktuálních havárií s přehledem náhradního zásobování v cisternách.

Zdroj: vodnistrazci.cz