Dárek na poslední chvíli a dobrý skutek k tomu

Ještě vám přece jen schází nějaký ten dárek? Pak můžete podpořit projekt "Vraťme vodu přírodě" nákupem dárkového certifikátu, který bude zároveň i krásným dárkem pro vaše blízké.

Dát kousek přírody pod stromeček je velmi jednoduché! Jak to funguje?

Dárkový poukaz můžete objednat na webu eshop.nfveolia.cz

Za nákup certifikátu zašle Nadační fond Veolia celou částku (200, 500 či 1000 Kč, dle vybrané varianty) do veřejné sbírky projektu "Vraťme vodu přírodě", který Nadační fond Veolia realizuje ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Odborníci ze svazu za získané finance vykupují české ohrožené mokřady, revitalizují je a dlouhodobě o ně pečují.

Certifikát vám bude zaslán elektronicky k vytištění jako soubor pdf na emailovou adresu uvedenou ve vaší objednávce.

Nejproduktivnější ekosystémy na světě

Mokřady se staly významným zdrojem potravy a přirozeným domovem mnoha vzácných či ohrožených druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které jsou pro pobyt v tomto prostředí přizpůsobené a většinou nemohou žít nikde jinde. Mokřady patří mezi nejproduktivnější ekosystémy na světě, jsou zdrojem velké biologické rozmanitosti a také lidem poskytují nezastupitelné ekosystémové služby.

Mezi výrazné rostliny mokřadů patří blatouch bahenní, stulík žlutý či různé kosatce, orchideje a masožravé rostliny. Z kriticky ohrožených druhů třeba zlatožlutě kvetoucí plavín šítnatý.

Ze zvířat upoutají především ptáci. Například bekasina otavní či chřástalové s dlouhýma nohama a prsty, jež jim umožňují snadný pohyb v bahně. Snad nejzajímavější je kalous pustovka, naše jediná sova, hnízdící na zemi. Za zmínku stojí také drobný pěvec cvrčilka zelená, jehož hlas připomíná cvrkot kobylky. Mokřady jsou hojně obývány také různými druhy vážek a obojživelníků.

I přes jejich význam se ukazuje, že rozloha mokřadů i jejich kvalita nadále klesají a to ve většině regionů světa a s velkým přičiněním člověka. Hlavní příčiny úbytku mokřadů jsou jejich záměrné vysušování a přeměna na zemědělskou půdu, napřimování a zpevňování koryt řek, budování vodních nádrží, urbanizace, hromadná turistika i těžba surovin, například rašeliny.

Vraťme vodu přírodě

Nadační fond Veolia představuje charitativní projekt zaměřený na oblast České republiky. Pod názvem "Vraťme vodu přírodě" se skrývá zcela unikátní sbírka, která si klade za cíl pomoci přírodě tím nejlepším způsobem, a to výkupem cenných přírodních lokalit a jejich zachováním pro přírodu. Nadační fond se tak připojil k Českému svazu ochránců přírody, který vytipovává vhodné lokality, následně je vykupuje a chrání. Projekt ČSOP už od svého počátku zachránil 50 hektarů mokřadů, které navždy zůstanou přírodě.

Neváhejte a udělejte radost sobě nebo svým blízkým a darujte symbolicky kousek přírody!

Více na: eshop.nfveolia.cz