Zajímá nás


Soustavu čtyř tůní vytvořili vodohospodáři na Opavsku

Podmáčeného pozemku v lesích u obce Pustá Polom na Opavsku v Moravskoslezském kraji využili vodohospodáři Lesů České republiky a vytvořili na něm v rámci programu Vracíme vodu lesu soustavu čtyř tůní.

Více

Zeď u Držkovského potoka poškozenou povodněmi obnovily Lesy ČR

Opěrnou zeď mezi Držkovským potokem a frekventovanou silnicí druhé třídy v obci Držková na Zlínsku zrekonstruovaly Lesy České republiky jako správce vodního toku. V rámci projektu za dvanáct a půl milionu korun se také zpevnily břehy a opravily kamenné stupně v korytě potoka.

Více

Nadační fond Veolia podpořil dvacet dobrovolnických projektů zaměstnanců PVK

V letošním ročníku získalo dvacet zaměstnanců PVK na své projekty částku 685 tisíc korun.

Více

Loď Bruno znovu vyplouvá. Lidé se mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic

Obyvatelé Kroměříže i návštěvníci města se i v letošní turistické sezoně mohou plavit po řece Moravě dvanáctimístnou lodí Bruno společnosti Kroměřížská plavební, a to na trase z Kroměříže do Kvasic a zpět.

Více

Vodárna v Káraném slaví 110 let, vyrobila už 4 miliardy kubíků pitné vody

Káranská vodárna je již 110 let nejkvalitnějším zdrojem pitné vody pro Prahu. V současné době Káraný do pražské vodovodní sítě dodává přes 20 % z celkového objemu dodané pitné vody. Jen v loňském roce dosáhl objem dodané vody 28 milionů kubíků pitné vody.

Více

Jaké byly začátky Káranské vodárny?

V druhé polovině 19. století se královské hlavní město Praha nacházelo v nelehké hygienické situaci. Pitnou vodu Pražané získávali z více než tisíce soukromých studní s vodou proměnlivé kvality. Z dnešního pohledu nedosahovala kvalita vody na úroveň vody pitné. A vodárny, které ...

Více

Na Krnovsku obnovily Lesy České republiky druhou vodní nádrž

Dolní hájnický rybník zrekonstruovaly Lesy České republiky za 6,8 milionů korun na Krnovsku v Moravskoslezském kraji. Zadržuje vodu, která zlepšuje místní klima a mohou ji využít i hasiči. Podnik tak v rámci programu Vracíme vodu lesu dokončil další ze stovek projektů.

Více

Výzkum potvrdil, že Češi si uvědomují klimatickou krizi, v možnostech řešení ale patří mezi pesimisty

Unikátní výzkum skupiny Veolia a agentury Elabe zjišťoval postoje lidí ve 25 zemích světa. Odhaluje zajímavé rozdíly ve vnímání i možnostech řešení.

Více

Středočeská „chytrá krajina“ poskytuje data pro mírnění dopadů změn klimatu

Na pomezí Kladenska a Rakovnicka vznikla "chytrá krajina", která poskytuje data pro mírnění dopadů klimatických změn. Systémy fungující přímo v krajině v okolí farmy České zemědělské univerzity (ČZU) ukazují, jak je možné bránit například vysychání krajiny nebo erozi. Poznatky z ...

Více

GreenUp: Veolia pomáhá s ekologickou transformací

Nový strategický program skupiny Veolia s názvem GreenUp na roky 2024-2027 má za cíl urychlit ekologickou transformaci a investovat do inovací zajišťujících udržitelnou budoucnost. Klíčovými oblastmi jsou dekarbonizace, vodárenské a čistírenské technologie a zpracování odpadů.

Více