Vodní dům chce přinášet návštěvníkům ještě více zážitků i poznání

V průběhu roku 2020 prošel Vodní dům certifikací poskytovatelů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Organizace ČSOP Vlašim je dlouholetým poskytovatelem služeb v oblasti EVVO. V předchozích letech se auditu úspěšně zúčastnilo Podblanické ekocentrum a certifikace Vodního domu byla dalším logickým krokem. Po téměř pěti letech fungování chtěl Vodní dům získat zpětnou vazbu od zkušených kolegů, ujasnit si, kde jsou rezervy a příležitosti ke zlepšení své práce.

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, získají certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

V průběhu letošního roku se Vodnímu domu podařilo zpracovat strategický a akční plán na období let 2020 – 2025, pojmenovat silné i slabé stránky a formulovat poslání i vize do budoucna.

Rok 2020 byl díky pandemii koronaviru pro všechny velmi náročný. Protiepidemická opatření se silně dotkla provozu Vodního domu, výukových programů, akcí pro veřejnost i exkurzí. Získání certifikátu je tak velkou odměnou. Tím však práce Vodního domu nekončí, právě naopak. Cílem je neustále vylepšovat služby a přinášet návštěvníkům ještě více zážitků i poznání.

Nakoukněte do Vodního domu!

Kde vodní dům najdete?

  • Adresa: Návštěvnické středisko Vodní dům, Hulice 118, Hulice 257 63
  • Otevřeno od úterý do neděle, včetně státních svátků, v pondělí zavírací den.
  • Duben – září: 9:00 – 17:00
  • Říjen – březen: 9:00 – 16:00

Více informací o Vodním domě naleznete na internetových stránkách.