Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero v České republice?

Tento evropský unikát se nachází v Žihelské pahorkatině, na Mladotickém potoce, nedaleko obce Odlezly. Je jistě jediným jezerem, u kterého známe přesné datum jeho vzniku.

Po dvoudenních vydatných deštích v roce 1872 se rozvodnil Mladotický potok a uvolnil cestu pro sesuv západního svahu Potvorovského vrchu. Šlo o masivní vrstvu podloží permokarbonu, která přehradila potok a vytvořila hráz pro tamní jezero. K sesuvu půdy ale muselo dojít i v důsledku narušené stability svahu díky těžbě pískovce v nedalekém okolí, a také kvůli nestabilitě zdejšího terénu.

Do jezera ústí Mladotický potok a Odlezelský potok. Jezero se postupně zanáší sedimentem, a to poměrně velkou rychlostí, v roce 1972 byla jeho průměrná hloubka 7,7 metru a dnes je to pouze 6,5 metru.

Pod jezerem vytváří potok několik kaskád a dva opravdu hezké vodopády. Oba mají výšku přes 1 metr a za vyššího průtoku jsou slyšet už zdaleka. Nejkrásnější jsou v zimním období. Jednak tu v jejich obdivování nebrání bujná letní vegetace, ale hlavně, při mrazech se vodopády mění v překrásné ledové krápníky.

Vodopády, jezero i přilehlé sesuvné území o celkové rozloze 67,83 ha bylo vyhlášeno 7. března 1975 národní přírodní památkou.

Jezero se dá celé obejít, i když stezka na pravém břehu je schůdná s menším rizikem. Nejlepší pěší cesta je z nedaleké obce Odlezly po žlutě značené turistické cestě řípadně po modře značné turistické cestě od železniční zastávky Potvorov.

Při jižním okraji jezera prochází naučná stezka Cestou slovanských bohů, která byla otevřena v roce 2006. Hlavní motiv naučné stezky vychází ze slovanské mytologie. Jednotlivá zastavení zobrazují a popisují slovanské bohy. Autorem nápadu je Pavel Bulín, starosta obce Bílov. Postavy bohů vyobrazili studenti plaského gymnáziave. Naučná stezka má celkem 17 zastavení a je dlouhá 28 km.