Víte, co to jsou mikropolutanty?

Ve spojitosti s životním prostředím a vodou slovo "mikropolutanty" nejspíš slýcháte čím dál častěji. Ale co to vlastně je? Jde o složeninu slov: mikro = malý a polutant = znečišťující látka. Když tyto dva výrazy spojíme v jeden, vznikne slovo mikropolutant, které označuje velmi malé částečky různých látek, které něco znečišťují. Ať už je to životní prostředí jako celek, nebo konkrétně ovzduší, půda či voda.

Obsah těchto látek je v prostředí tak nízký, že je mnohdy složité je vůbec identifikovat a stanovit jejich množství, které je vyjádřeno v mikro, či dokonce v nanogramech. Díky dlouhodobému působení však mohou mít nežádoucí vliv na živé organismy.

Jak se mikropolutanty do vody dostávají?

Nejčastěji z přípravků na ochranu rostlin v zemědělství, z kosmetických přípravků a z léků, které lidé, ale i zvířata, užívají. Tělo část látek obsažených v lécích vyloučí a ty se poté s odpadní vodou dostávají do čistíren odpadních vod, které však nejsou na odstraňování mikropolutantů zařízené. Potenciálně nebezpečné látky se tak dostávají do přírody, kde mohou mít vliv na křehký vodní ekosystém a logicky se vyskytují i ve vodě, kterou vodárny využívají pro výrobu pitné vody.

Je důvod se těchto látek obávat?

Ano. Mikropolutanty často ovlivňují živé organismy včetně člověka. Vědci čím dál častěji varují před tím, že někteří živočichové, například žáby a ryby, mění pod vlivem těchto látek své chování, což má vliv na jejich rozmnožování. Navíc mohou tyto látky napomoci ke vzniku závažných onemocnění.

Dají se mikropolutanty z vody odstranit?

Jednou z možností řešení je adsorpce*, což v praxi znamená zařazení filtru s granulovaným aktivním uhlím v úpravnách vody. Tento stupeň úpravy je v České republice postupně instalován do mnoha vodáren a například na Želivce a v Podolí už je samozřejmou součástí výroby pitné vody.

Více se dozvíte ve Vodním domě

Pokud vás problematika mikropolutantů ve vodě zajímá, navštivte Vodní dům v Hulicích. Tam vznikl projekt „Čistá voda není náhoda“, který má záštitu Českého svazu ochránců přírody Vlašim a financován je z Norských fondů. Více informací k tématu si můžete dohledat na webu vodni-dum.cz.

Zdroj: vodnistrazci.cz