Projekt Ekoabeceda pro klima přinesl do škol ucelený komplet materiálů, který učitelům pomáhá s výukou o klimatické změně

Přes 3 800 mateřských, základních a středních škol zapojil vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět do projektu Ekoabeceda pro klima. Za téměř dva roky intenzívní práce Recyklohraní pro školy vytvořilo metodickou příručku, 12 výukových scénářů dle věkových kategorií dětí a 10dílný seriál krátkých videí. Aby školy s materiály aktivně pracovaly, realizační tým projektu zorganizoval semináře a webináře pro učitele a pro děti tematické úkoly.

Posláním Recyklohraní je přinášet pedagogům, žákům a studentům environmentální problematiku praktickým, zábavným a hravým způsobem. Stejně tak tomu bylo v případě nové Ekoabecedy. Metodické materiály věcně a srozumitelně popisují příčiny klimatické změny, ukazují, jak se dotýkají České republiky, a povzbuzují děti, aby se zmírňováním příčin změny klimatu začaly samy u sebe. Třeba tím, že nebudou zbytečně plýtvat jídlem a vodou, budou třídit odpad, méně jezdit autem a více na kole nebo pěšky a také že se budou zajímat o prostředí kolem sebe a používat kritické myšlení.

Všechny materiály jsou k dispozici na recyklohrani.cz využít je mohou nejen školy, které jsou v programu registrované, ale kdokoliv má zájem.

Počáteční bariéry postupně padají

„Na začátku projektu jsme vnímali bariéry na straně mnohých pedagogů. Z mini ankety a při rozhovorech s učiteli jsme se dozvídali, že se obávají šíře tématu, nevědí, jak ho správně uchopit, nemají dostatek materiálů, pomůcek, ale i času, aby téma mohli lépe a více zařadit do výuky,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „I pro náš tým šlo o nové téma, proto jsme šli krůček po krůčku. Nejprve jsme připravili metodickou příručku, pak výukové scénáře pro čtyři věkové kategorie žáků a studentů a k tomu desetidílný seriál krátkých videí namluvených hercem a moderátorem Petrem Vackem.“

Od příručky a scénářů do pedagogické praxe

Mít k dispozici krásné a barevné metodické materiály je jedna věc, ale dosáhnout toho, že s nimi budou ve školách aktivně pracovat je věc druhá. Aby se to podařilo, vyrazilo Recyklohraní za pedagogy. Pro uvedení nových materiálů do praxe uspořádalo prezenční semináře. Záměrně se uskutečnily ve třech od sebe vzdálených lokalitách – v Praze, Hradci Králové a Olomouci – aby si účastníci mohli vybrat místo, kam to budou mít nejblíže. „Na setkáních pro nás bylo cenné, že jsme mohli materiály představit, a zároveň jsme získali zpětnou vazbu. Ta je pro nás velmi důležitá,“ dodává Ansorgová.

Webináře jsou mezi učiteli oblíbené

Z hlediska zásahu se týmu velmi osvědčily webináře. Je patrné, že po covidové době jsou učitelé v online prostředí „jako doma“ a forma vzdělávacích webinářů jim šetří čas. Měli možnost se takto nejprve seznámit s výukovými materiály, následně jim Recyklohraní zprostředkovalo zajímavé lektory k různým aspektům tématu klimatické změny – nejčastěji z praxe nebo akademické sféry.

Žáci a studenti se mohli pustit do plnění osvětových úkolů. Ty byly připravené tak, aby děti neseděly jen v učebnách, ale vyrazily pozorovat a bádat také do přírody. Objevovaly mokřady a tůňky v okolí školy, vytvářely maketu mokřadu, hrály kvarteto s motivy mokřadních živočichů a rostlin, v zájmu neplýtvání potravinami se učily vařit ze zbytků, počítaly si vodní stopu, připomínaly si význam třídění a recyklace, vyplňovaly pracovní listy, tvořily prezentace a krátká videa.

Kladná zpětná vazba potěšila

Výčet aktivit byl pestrý a ty své si mezi nimi našly děti různého věku. „Pro nás je velkou odměnou, že pedagogové s materiály aktivně pracují. Vidíme to na dokumentaci, kterou nám ze škol posílají a zároveň i z emailové, telefonické či osobní komunikace. Těší nás, že nejenže využívají naše návrhy aktivit, ale mnohde si kreativně tvoří další. A to je přesně to, co potřebujeme – chceme pedagogy podpořit a inspirovat. Ukázat jim, že vyučovat o klimatické změně je nejen potřebné, ale může být i zábavné,“dodává Jana Čechová, členka realizačního týmu a také autorka metodické příručky EKOABECEDA pro klima.

Recyklohraní děkuje za podporu

Metodická příručka Ekoabeceda pro klima a scénáře výukových lekcí vznikly v rámci stejnojmenného projektu, který probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. Kofinancování projektů se ujaly společnosti ze skupiny Veolia.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedu. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do května 2023 se do programu zdarma registrovalo přes 3 870 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách recyklohrani.cz nebo na facebook.com/recyklohrani.

Hlavními partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.