Pojďme třídit jedlé oleje!

Víte, že použité jedlé oleje a tuky se dají recyklovat? Na webu tridimolej.cz najdete veškeré informace jak, proč a kde třídit a také to, že vyrecyklované tuky a oleje můžou člověku znovu posloužit.

Třídit tuky a olej zvládne opravdu každý. Stačí je slít do obyčejné PET láhve a odnést do některého z kontejnerů na sběr oleje. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu!

Proč třídit oleje?

Je mnoho dobrých důvodů, proč olej nevylévat a raději jej třídit. Pomáháte tak nejen předcházet mnoha technickým problémům u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. Podílíte se tím zároveň na společném úsilí zachovat naši planetu obyvatelnou i pro naše děti.

Jak správně třídit oleje?

Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které používáte doma při přípravě jídla. Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste do nejbližší označené popelnice na třídění oleje.

Kde najdete svou nejbližší popelnici se dozvíte zde

A jak vytříděný olej poslouží dál?

Vytříděný olej se sváží do továrny, kde se nejprve přecedí a pošle na čistící linku. Olej se dále čistí ve třech fázích, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty a zbytková voda. Vyčištěný odpadní olej se znovu stává hodnotnou surovinou pro výrobu druhé generace biopaliv do letadel a automobilů. Použité PET láhve se také recyklují.

Veškeré informace o třídění jedlých olejů naleznete na webu tridimolej.cz